Co to jest Przemysł 4.0?

 

Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa

W praktyce nie ma jednoznacznej definicji zjawiska, które potocznie nazywane jest przez wiele osób Przemysłem 4.0. W ogólnym ujęciu jest to pewna koncepcja, której początki datowane są na lata 10. XXI wieku, a u podstaw której leży szeroko rozumiane wykorzystywanie sieci i wymiany danych pomiędzy maszynami, jak i na linii człowiek-maszyna.

Pojęcie Przemysłu 4.0 zostało po raz pierwszy użyte w 2011 roku w Niemczech, na targach w Hannowerze. Ideą Przemysłu 4.0 jest szerokie wykorzystanie internetu, sieci i wymiany danych dla coraz lepszego funkcjonowania zakładów. Przyjmuje się, że wchodzi w poczet czterech dużych rewolucji przemysłowych, do których zaliczamy:

  • I rewolucję przemysłową – Wiek pary, wynalezienie mechanicznego krosna tkackiego i początek produkcji z wykorzystaniem pary oraz wody (XVIII wiek);
  • II rewolucję przemysłową – Wiek elektryczności, wynalezienie linii produkcyjnej oraz początek powszechnego użytkowania elektryczności (przełom XIX i XX wieku);
  • III rewolucję przemysłową – Wiek komputerów i automatyzacji, początek wykorzystywania komputerów, powszechne wykorzystywanie automatyzacji produkcji (lata 70. XX wieku);
  • IV rewolucję przemysłową – Wiek wymiany danych, powszechne wykorzystywanie sieci i bezprzewodowej wymiany danych, także na linii człowiek-maszyna (obecnie).

Do rozwoju Przemysłu 4.0 w największym stopniu przyczyniło się rozpowszechnienie Internetu (od 1991 roku) za pomocą którego możliwy jest szybki przesył danych. Oprócz tego wraz z postępem pojawiły się kolejne rozwiązania wspierające koncepcję połączenia środowiska maszyn i ludzi w jedną sieć, takie jak: Internet Rzeczy (IoT), Internet Usług, inteligentne fabryki, itp.

W Przemyśle 4.0 bardzo istotną rolę odgrywa już nie automatyka, ale pełna informatyzacja i wykorzystanie różnego rodzaju systemów gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych. Do rozwiązań takich zaliczamy systemy ERP, systemy MES, systemy CMMS, systemy WMS, a także inne, które w istotny sposób integrują środowisko produkcyjne i umożliwiają przepływy informacje wewnątrz, jak i na zewnątrz produkcji.

Powrót do bazy wiedzy