Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Lean manufacturing – co to jest i dlaczego warto wdrożyć tę koncepcję w firmie produkcyjnej?

Co to jest lean manufacturing?

Lean manufacturing, znane również jako szczupła produkcja, to koncepcja zarządzania produkcją zorientowana na eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów produkcyjnych.

WAŻNE: Podstawowym celem filozofii lean manufacturing jest wytwarzanie produktów najwyższej jakości przy maksymalnej produktywności i jednoczesnym obniżaniu kosztów.

3 podstawowe założenia lean manufacturing
3 główne cele ogólne koncepcji lean manufacturing

Lean manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi i metod, często bardzo prostych lecz efektywnych, które pozwalają ograniczać marnotrawstwo i poprawiać osiągane wyniki. Wdrożenie tego podejścia obejmuje wiele aspektów działalności, takich jak:

Skąd pochodzi lean manufacturing?

Koncepcja lean manufacturing wywodzi się z Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS, Toyota Production System), opracowanego w Japonii po II wojnie światowej. Ze względu na niezwykle wysokie wyniki Toyoty osiągane dzięki TPS, system stał się inspiracją dla wielu przedsiębiorstw na całym świecie.

Filozofię odchudzania produkcji szczegółowo przedstawił John Krafcik w publikacji wydanej w 1988 roku pt. „Triumf szczupłego systemu produkcyjnego”. Wtedy też po raz pierwszy użyto sformułowania lean manufacturing.

WAŻNE: Zobacz jak wdrożony przez nas system MES wspiera produkcję lean manufacturing w jednej ze spółek koncernu Toyota, prekursora tego podejścia.

Lean manufacturing a tradycyjne zarządzanie produkcją

Istnieje cały wachlarz różnic pomiędzy tradycyjnym zarządzaniem produkcją, a produkcją odchudzoną. Poczynając od zasobów materiałowych, a kończąc na pracy ludzkiej, lean manufacturing w każdym obszarze wytwarzania produktów stawia przede wszystkim na monitorowanie procesów, nieustanną optymalizację, czy wdrożenie ciągłego przepływu zamiast produkcji na zapas.

Zasadnicze różnice między lean manufacturing a zarządzaniem tradycyjnym wyrażają się:

5 zasad lean manufacturing

Koncepcja szczupłej produkcji opiera się na pięciu podstawowych zasadach wymienionych poniżej.

1

Określenie wartości produktu dla klienta

Należy zbadać, zrozumieć i jasno określić czego klient oczekuje od produktu, jakie jego cechy są dla niego najważniejsze, a następnie skupić się na ich dostarczaniu.

2

Zmapowanie strumienia wartości dla każdego wyrobu

Należy zidentyfikować wszystkie etapy procesu produkcji, określić w jaki sposób produkt nabiera wartości końcowej i wyeliminować te etapy, które nie wprowadzają do produktu wartości dla klienta.

3

Wprowadzenie swobodnego przepływu materiałów

Proces produkcji należy zorganizować w ten sposób, aby materiały były dostarczane do miejsca produkcji płynnie, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie i bez zbędnych przestojów.

4

Zastosowanie systemu pull (ssącego) w relacji klient-dostawca

Produkcja powinna być realizowana jako odpowiedź na realną potrzebę klienta, a nie na podstawie prognoz; produkuje się tylko to co jest potrzebne i w momencie, w którym jest potrzeba.

5

Nieustanne dążenie do doskonałości

Należy przyjąć i działać według metody Kaizen (z jap. ciągłe doskonalenie) w poszukiwaniu ciągłych ulepszeń i nowych sposobów na eliminowanie marnotrawstwa.

Od wdrożenia tych fundamentalnych zasad zależy cały dalszy proces przestawiania produkcji w kierunku leanowym.

Firmy najczęściej rozpoczynają ich wdrożenie w pojedynczym procesie lub na jednej linii produkcyjnej, następnie przekładają je na pozostałe szczeble produkcji, aby docelowo stosować je w całym łańcuchu dostaw.

Marnotrawstwo w lean manufacturing – MUDA

Podejście lean manufacturing kładzie duży nacisk na eliminację produkcyjnego marnotrawstwa (jap. muda). Aby jednak móc skutecznie z nim walczyć, należy najpierw mieć świadomość czym jest i gdzie go szukać, a dopiero potem podjąć działania zmierzające do jego wyeliminowania.

Do podstawowych marnotrawstw wyszczególnianych w koncepcji szczupłej produkcji zaliczamy takie zjawiska jak:

Szczegółowo o każdym typie marnotrawstwa piszemy w artykule Muda – 9 największych marnotrawstw produkcyjnych, z którego dowiesz się czym są poszczególne typy strat.

Podstawowe narzędzia lean manufacturing

Efektywna realizacja koncepcji lean manufacturing wymaga biegłego posługiwania się jej narzędziami. Są to w większości proste metody i zasady działania, dzięki którym uzyskuje się wyszczuplenie produkcji, a wraz z nim, poprawę wyników procesów wytwarzania.

Za najważniejsze narzędzia lean manufacturing praktycy tej metody uznają:

Korzyści z wdrożenia lean manufacturing

Należyta realizacja koncepcji lean manufacturing niesie ze sobą szereg korzyści na różnych płaszczyznach. Filozofia ta jest ceniona między innymi dlatego, że poprawia nie tylko osiągi produkcyjne, ale także sprzedaż, wyniki finansowe, czy optymalizację kosztów działalności w szerokim znaczeniu.

Najczęstszymi korzyściami osiąganymi po wdrożeniu lean manufacturing są:

Należy pamiętać, że wdrożenie lean manufacturing, to nie tylko korzyści wskazane powyżej, ale przede wszystkim jest to skumulowany i spotęgowany (dzięki synergii) łączny efekt wszystkich korzyści płynących z wdrażania kolejnych metod i narzędzi składających się na całe „szczupłe wytwarzanie”.

Biznesowe korzyści lean manufacturing

Nie mniej istotnym jest fakt, że szczupła produkcja przekłada się finalnie na korzyści biznesowe w postaci:

A zatem mówiąc o korzyściach lean manufacturing warto prześledzić wszystkie zalety wiążące się z wykorzystywaniem metody 5S, kaizen, systemu CMMS, systemu MES, ustandaryzowanemu zarządzaniu jakością, a także ich przełożeniu na efekty biznesowe.

Jak wdrożyć lean manufacturing?

Wdrożenie koncepcji szczupłej produkcji nie jest procesem prostym, dającym się opisać w kilku punktach. Wymaga zaangażowania i determinacji całej załogi oraz wsparcia zewnętrznych specjalistów, którzy przeprowadzą stosowne szkolenia oraz pomogą rozpocząć pracę według wskazanych metod.

Ponadto wdrożenie lean manufacturing w każdej firmie może wyglądać zupełnie inaczej, dlatego najlepiej skorzystać z usług firm konsultingowych lub zatrudnić osobę specjalizującą się w transformacji procesów w myśl szczupłej produkcji.

Zobacz jak wdrożyliśmy system MES jako wsparcie lean manufacturing w jednej ze spółek koncernu Toyota.

System MES - program Queris

Szczupła produkcja ze wsparciem systemu produkcyjnego MES.

Kontakt optymalizacja produkcji

Monitoring produkcji w służbie lean manufacturing

Poznaj nasze rozwiązania wspierające realizację produkcji w myśl lean manufacturing.

Zobacz jak nasze rozwiązania wspierają produktywność

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.