Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Informacje

Polityka prywatności Queris

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych

Administratorem Twoim danych osobowych jest Queris Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śl., przy ul. Ceramiki 37, REGON: 278252743, NIP: 4980183660, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207108).

Kontakt z Administratorem Danych

W związku z ochroną danych możesz się skontaktować z nami poprzez:
adres e-mail: queris@queris.pl lub marketing@queris.pl albo adres pocztowy: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie.

Zakres informacji

W niniejszej polityce przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. klientami i dostawcami, w tym potencjalnymi klientami i dostawcami Administratora (dalej jako Kontrahenci)
 2. pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami Kontrahentów,
 3. innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem (nie dotyczy pracowników Administratora), w także poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na naszej stronie internetowej
 4. użytkownikami, biorącymi udział w subskrypcji usługi newsletter

 

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osób, których te dane dotyczą jak również z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub KRS, w celu weryfikacji informacji podanych przez kontrahenta. Zakres przetwarzanych danych jest wtedy ograniczony do danych publicznie dostępnych w tych rejestrach.

Dane osobowe dotyczące pracowników lub pełnomocników naszych klientów lub kontrahentów pozyskiwane są również od tych podmiotów. Zakres tych danych jest wtedy ograniczony do tych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentem i obejmuje: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, firmę, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu.

W przypadku pozyskania danych osobowych, nie od osoby, której dane dotyczą niezwłocznie informujemy o tym tą osobę, wskazując cel i podstawę przetwarzania, kategorie tych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzamy, tylko wtedy gdy:

a. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i/lub wykonania umowy (dotyczy też składania i realizacji zamówień) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w tym:

 • umożliwienia wykonania umów oraz transakcji, jak również składania i realizacji zamówień,
 • zapewnienia obsługi umów oraz transakcji,
 • kontaktowania się w związku z realizacją umowy,
 • obsługi zgłoszeń serwisowych dotyczących wspieranych przez nas produktów,
 • świadczenia usługi testowania wersji demonstracyjnej naszych produktów,

 

b. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze (dotyczy to też udostępniania danych na żądanie właściwych organów lub sądów) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w tym:

 • realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacji dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych,
 • rozpatrywania i obsługi reklamacji klientów,

 

c. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej i nie wpłynie nadmiernie na Twoje interesy lub prawa i wolności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w tym;

 • korzystania z danych osobowych pracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub reprezentantów Kontrahentów, w związku z zawarciem i/lub wykonaniem umowy z Kontrahentem,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, w tym windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, a następnie egzekucyjnych i obrona przed takimi roszczeniami,
 • weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
 • kontaktu z Kontrahentami i innym osobami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym prowadzenie korespondencji, zbieranie danych podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, na rzecz dotychczasowych klientów i kontrahentów,
 • dla celów statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań.

 

d. Przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody tej osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w tym:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych, stosownych zgód,
 • udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” osobom, które przesłały takie zapytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • prowadzenia usługi newsletter, na rzecz osób które dokonały wcześniej subskrypcji za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazujemy również innym podmiotom, w tym:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności rozliczeń,
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 3. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług, dostawcom systemów IT, firmom ubezpieczeniowym i windykacyjnym, kancelariom prawnym,
 4. podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy Administrator, dla wewnętrznych celów administracyjnych

Przekazywanie danych poza EOG

Niektóre Twoje dane przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosując jednak przy tym odpowiednie klauzule ochrony danych osobowych, przyjęte przez Komisję Europejską oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania. Do podmiotów spoza obszaru EOG, którym przekazujemy niektóre dane, należą:

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone,
 2. The Rocket Science Group LLC, 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, Stany Zjednoczone,

Firmy te stosują politykę prywatności w zakresie ochrony danych zgodną z wymogami programu EU-US-Privacy Shield. W pozostałym zakresie nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że są Państwo Kontrahentem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wtedy Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie zgodnie z Państwa dyspozycją lub wyłącznie w celu zawarcia lub wykonania umowy, w szczególności takim podmiotom jak agencje celne i firmy transportowe.

Czas przechowywania danych

Dane przechowujemy tylko przez niżej wskazany okresy:

 1. dane zawarte w umowach oraz dane związane z realizacją umów, w tym składaniem i realizacją zamówień – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 2. dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania,
 4. dane zbierane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację tego interesu, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. dane zbierane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej, do czasu załatwienia sprawy lub do chwili wycofania udzielonej zgody.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień możesz wysłać wiadomość e-mail na adres queris@queris.pl lub marketing@queris.pl albo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem pocztowym: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umów (w tym składania i realizacji zamówień) oraz rozliczania prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy lub usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Zabezpieczenia przechowywanych danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zebrane dane były przechowywane w sposób bezpieczny. Dane przechowujemy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i wykorzystaniem takich technologii jak szyfrowanie protokołem SSL oraz innych zabezpieczeń systemowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również z wykorzystaniem profilowania. Profilowanie danych polega na analizowaniu Twoich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu lepszego dopasowania kierowanych do Ciebie treści i ofert w ramach prowadzonej działalności marketingowej.

Stosowanie plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, tablet, laptop), które pomagają nam zrozumieć ogólne zachowania odwiedzających naszą stronę. Służą one do identyfikacji użytkownika, urządzenia i gromadzenia informacji o aktywności.

Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej (np. dopasowywania sposobu wyświetlania strony według rozdzielczości ekranu urządzenia końcowego),
 2. tworzenia statystyk odwiedzin, w tym ogólnej aktywności użytkowników, czasu spędzanego na poszczególnych podstronach, przepływach odwiedzin, liczbie odsłon strony, itd.
 3. integracji strony z systemami analitycznymi i reklamowymi (Google Analytics, Google AdWords),
 4. pozyskiwania informacji o aktywności w usłudze Newsletter.

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies różnego rodzaju:

 1. pliki sesyjne – tymczasowe, dostarczające informacji o bieżącej sesji, które są usuwane wraz z opuszczeniem strony,
 2. pliki stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez dłuższy czas, określony w danym pliku, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika,
 3. pliki podmiotów zewnętrznych – pliki pochodzące od firm współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Informacjami zawartymi w ciasteczkach podmiotów zewnętrznych zarządza dany podmiot zewnętrzny, który je ustawia zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Plikami cookies możesz zarządzać z poziomu swojej przeglądarki. Możesz je również całkowicie wyłączyć, jednak wtedy niektóre funkcje stron internetowych (nie tylko naszej) mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.