Integracja systemów produkcyjnych

 

Czym jest integracja systemów produkcyjnych?

Integracja systemów wewnątrz przedsiębiorstwa polega na wzajemnym powiązaniu różnych rozwiązań IT, umożliwiających wymianę danych między nimi w czasie rzeczywistym. Odpowiednio przeprowadzona konfiguracja pozwala poszczególnym systemom korzystać z danych wprowadzonych i przetwarzanych przez inne rozwiązania IT.

Integracja może przebiegać w różnych kierunkach i być przeprowadzona na różnych płaszczyznach. W celu prawidłowej integracji narzędzi informatycznych należy ustalić pewną ich hierarchię, która w firmach produkcyjnych najczęściej przyjmuje trójstopniową postać, składającą się z następujących warstw:

  • warstwa biznesowa (system ERP, system BI, system CRM, itp.)
  • warstwa produkcyjna (system MES, system APS, system CMMS/EAM, WMS itd.)
  • warstwa operacyjna (panele HMI, SCADA, systemy sterowania, itp.)

 

 

Cele integracji systemów IT w produkcji

Celem integracji różnych systemów jest uzyskanie sprawniejszej wymiany informacji, która wpływa na poprawę pracy i wydajności procesów. Poprawnie przeprowadzona integracja przynosi także następujące efekty:

  • szybszy dostęp do informacji,
  • możliwość wykorzystania tych samych danych w różnym kontekście rozwoju przedsiębiorstwa,
  • ograniczenie dublowania informacji,
  • eliminacja papierowego obiegu dokumentów,
  • wzrost poprawności i wiarygodności informacji,
  • możliwość podejmowania trafniejszych decyzji w krótszym czasie.

Powiązanie systemów IT wpływa także na stopień zinformatyzowania przedsiębiorstwa. Im jest on wyższy, tym szybciej firma jest w stanie przystosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych i rynkowych. Wysoka informatyzacja zakładu zwiększa elastyczność produkcyjną oraz pozwala lepiej gospodarować posiadanymi zasobami.

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie mogą być integrowane w różnym zakresie i na różnych płaszczyznach. Niektóre przypadki powiązań systemów warstwy biznesowej i produkcyjnej zostały opisane na dedykowanych podstronach:

Zobacz: Integracja systemu MES z systemem ERP
Zobacz: Integracja systemu CMMS z systemem ERP
Zobacz: Integracja systemu MES z systemem CMMS

Powrót do bazy wiedzy