Wiedza

Integracja systemów produkcyjnych

Czym jest integracja systemów produkcyjnych?

Integracja systemów wewnątrz przedsiębiorstwa polega na wzajemnym powiązaniu różnych rozwiązań IT, umożliwiających wymianę danych między nimi w czasie rzeczywistym. Odpowiednio przeprowadzona konfiguracja pozwala poszczególnym systemom korzystać z danych wprowadzonych i przetwarzanych przez inne rozwiązania IT.

Integracja może przebiegać w różnych kierunkach i być przeprowadzona na różnych płaszczyznach. W celu prawidłowej integracji narzędzi informatycznych należy ustalić pewną ich hierarchię, która w firmach produkcyjnych najczęściej przyjmuje trójstopniową postać, składającą się z następujących warstw:

Schemat integracji systemów produkcyjnych
Uproszczony schemat integracji systemów produkcyjnych

Cele integracji systemów IT w produkcji

Celem integracji różnych systemów jest uzyskanie sprawniejszej wymiany informacji, która wpływa na poprawę pracy i wydajności procesów. Poprawnie przeprowadzona integracja przynosi także następujące efekty:

Powiązanie systemów IT wpływa także na stopień zinformatyzowania przedsiębiorstwa. Im jest on wyższy, tym szybciej firma jest w stanie przystosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych i rynkowych. Wysoka informatyzacja zakładu zwiększa elastyczność produkcyjną oraz pozwala lepiej gospodarować posiadanymi zasobami.

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie mogą być integrowane w różnym zakresie i na różnych płaszczyznach. Niektóre przypadki powiązań systemów warstwy biznesowej i produkcyjnej zostały opisane na dedykowanych podstronach:

Integracje systemów produkcyjnych

Zintegrujemy Twoją produkcję

Przeprowadź audyt wydajności produkcji i połącz narzędzia dla większej wydajności.

Kontakt optymalizacja produkcji

Zintegruj systemy produkcyjne

Zwiększ wydajność produkcji i przyspiesz przepływ informacji dzięki integracji systemów.

Napisz do nas jakie systemy chciałbyś zintegrować

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio