Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Integracja systemów produkcyjnych

Czym jest integracja systemów produkcyjnych?

Integracja systemów wewnątrz przedsiębiorstwa polega na wzajemnym powiązaniu różnych rozwiązań IT, umożliwiających wymianę danych między nimi w czasie rzeczywistym. Odpowiednio przeprowadzona konfiguracja pozwala poszczególnym systemom korzystać z danych wprowadzonych i przetwarzanych przez inne rozwiązania IT.

Integracja może przebiegać w różnych kierunkach i być przeprowadzona na różnych płaszczyznach. W celu prawidłowej integracji narzędzi informatycznych należy ustalić pewną ich hierarchię, która w firmach produkcyjnych najczęściej przyjmuje trójstopniową postać, składającą się z następujących warstw:

Integracja warstwowa systemów produkcyjnych
Uproszczony schemat integracji systemów produkcyjnych

Cele integracji systemów IT w produkcji

Celem integracji różnych systemów jest uzyskanie sprawniejszej wymiany informacji, która wpływa na poprawę pracy i wydajności procesów. Poprawnie przeprowadzona integracja przynosi także następujące efekty:

Powiązanie systemów IT wpływa także na stopień zinformatyzowania przedsiębiorstwa. Im jest on wyższy, tym szybciej firma jest w stanie przystosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych i rynkowych. Wysoka informatyzacja zakładu zwiększa elastyczność produkcyjną oraz pozwala lepiej gospodarować posiadanymi zasobami.

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie mogą być integrowane w różnym zakresie i na różnych płaszczyznach. Niektóre przypadki powiązań systemów warstwy biznesowej i produkcyjnej zostały opisane na dedykowanych podstronach:

Integracje systemów produkcyjnych

Zintegrujemy Twoją produkcję

Przeprowadź audyt wydajności produkcji i połącz narzędzia dla większej wydajności.

Kontakt optymalizacja produkcji

Zintegruj systemy produkcyjne

Zwiększ wydajność produkcji i przyspiesz przepływ informacji dzięki integracji systemów.

Napisz do nas jakie systemy chciałbyś zintegrować

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.