Wskaźnik MTTR

 

MTTR – Średni czas do naprawy

Współczynnik MTTR (Mean Time to Repair) w utrzymaniu ruchu określa średni czas jaki potrzebny jest do przywrócenia urządzenia/maszyny do pracy od momentu jej zatrzymania w wyniku awarii. Wskaźnik MTTR jest jednym z głównych wskaźników wykorzystywanych w realizacji filozofii TPM.

Powrót do bazy wiedzy