Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Wskaźnik OEE

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Wskaźnik OEE, czyli wskaźnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia, jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, wskaźnikiem informującym o wydajności procesów produkcyjnych. Mierzy on efektywność wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych na podstawie iloczynu trzech składowych:

Iloczyn tych trzech parametrów jest wartością wyliczanego wskaźnika OEE.

Cele wyliczania wskaźnika OEE

Wskaźnik OEE może być wyliczany tak dla poszczególnej maszyny/urządzenia, jak i dla całej linii produkcyjnej, czy nawet zakładu. Może być także określany w stosunku do danego zlecenia produkcyjnego, realizowanego na różnych maszynach i liniach.

Wyliczanie wartości OEE służy przede wszystkim:

Wskaźnik OEE jest wykorzystywany zarówno w działach zarządzania produkcją, jej planowania, jak i w służbach utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za zapewnienie wysokiej dostępności maszyn i urządzeń.

Ile powinien wynosić wskaźnik OEE?

Według oee.com światowi producenci osiągają wartość OEE na poziomie 85% (wypadkowa 90% dostępności, 95% dostępności i 99% jakości), natomiast przeciętnie w normalnie funkcjonujących fabrykach wskaźnik przybiera wartość w okolicach 60%.

Efektywność wykorzystania wyposażenia produkcyjnego (a co za tym idzie, wartość OEE) można poprawić wykorzystując rozwiązania usprawniające procesy, z zakresu automatyki oraz informatyki przemysłowej, takie jak systemy CMMS, czy systemy MES.

Mierzysz OEE swojej produkcji?

System MES zrobi to za Ciebie i pomoże Ci zmaksymalizować wydajność maszyn.

Kontakt optymalizacja produkcji

Zwiększ OEE swojej produkcji

Mierz i optymalizuj wydajność parku maszynowego z systemem Queris MES.

Zobacz jak mierzyć OEE w systemie MES

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.