Wskaźnik MTBF

 

MTBF – Średni czas między awariami

Wskaźnik MTBF (ang. Mean Time Between Failures) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych parametrów do określania efektywności parku maszyn w kontekście utrzymania ruchu. Informuje on o średnim czasie pomiędzy jedną, a kolejną występującą awarią, czyli inaczej mówiąc – jaki jest średni czas pracy bez nieplanowanego przestoju.

Wszystkie rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu dążą do eliminacji występowania awarii, a więc do maksymalizacji wartości wskaźnika MTBF.

Powrót do bazy wiedzy