Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Jak zwiększać efekty wykorzystywania systemu CMMS? Poziomy zaawansowania użytkowania

Na rynku cały czas funkcjonuje błędne przekonanie, że samo tylko wdrożenie systemu dla utrzymania ruchu rozwiąże wszystkie problemy. W rzeczywistości, aby osiągnąć wymierne korzyści, trzeba z tym systemem pracować i wiedzieć jak go wykorzystywać. System jest tylko narzędziem, dzięki któremu można wykonać pewną pracę, ale tę pracę musimy wykonać sami.

Zobacz wszystkie części poradnika wdrażania systemu CMMS

Przeważająca liczba niepowodzeń wdrażania oprogramowania CMMS wynika z tego, że po oddaniu systemu do użytku pracownicy nie chcą z niego korzystać, albo robią to w sposób nieumiejętny. Za porażkę wdrożeniową uznajemy brak korzyści wynikający z niewykorzystanego potencjału systemu.

Jak zatem osiągnąć wdrożeniowy sukces i wypracować zadowalające efekty? Czy w ogóle jest to możliwe? Praktyka pokazuje, że tak (zobacz wyniki firmy Bracia Urbanek), a potrzeba do tego determinacji i zaangażowania w samodzielny rozwój.

Czym są poziomy zaawansowania w wykorzystywaniu systemu CMMS?

Osiąganie poziomów zaawansowania, to proces czwartego, ostatniego etapu wdrożenia systemu. O wszystkich przeczytasz w pierwszej części niniejszego opracowania: Jak skutecznie wdrożyć system CMMS?

Ze względu na dużą złożoność operacji i zaangażowanie wielu osób, dobrą praktyką jest realizacja następujących ścieżek rozwoju:

Każda z nich składa się z kilku poziomów, które w początkowym okresie wykorzystywania systemu ułatwiają pracę z nim, ale przede wszystkim umożliwiają osiągnięcie przyjętych wcześniej celów wdrożenia.

Ścieżka reakcyjna

Ścieżka reakcyjna

Doskonalenie działu utrzymania ruchu z wykorzystaniem systemu CMMS rozpoczynamy od opanowania podstawowych zasad związanych z podejściem reakcyjnym. Ścieżka ta pozwala na dokładne poznanie systemu i gromadzenie danych, które następnie będą wykorzystywane w dalszym rozwoju. Wyróżniamy w niej 6 poziomów zaawansowania:

Poziom zaawansowania 1

Rozpoczęcie pracy w obszarze zgłaszania i obsługi awarii. Na tym poziomie należy zwrócić szczególną uwagę na kategoryzację zgłoszeń (np. awaria elektryczna, awaria mechaniczna, usterka, regulacja, itp). Od tego momentu wszystkie problemy zgłaszane przez dział produkcji są rejestrowane w systemie CMMS.

Cel

Automatyczna rejestracja rzeczywistego czasu zgłoszenia.

Efekt

Skrócenie czasu reakcji. Zgłoszenia ustne i telefoniczne nie są przyjmowane do realizacji.

Poziom zaawansowania 2

Nadawanie priorytetów zgłoszeniom i tworzenie kolejki zadań oraz przydzielanie zadań konkretnym osobom.

Cel

Umożliwienie lepszego przygotowania się do obsługi zgłoszenia przez mechaników oraz możliwość podejmowania ważniejszych zgłoszeń w pierwszej kolejności (priorytety).

Efekt

Dalsze skrócenie czasu reakcji. Szybsza obsługa zgłoszeń dzięki eliminacji konieczności kilkukrotnych inspekcji mechaników przed podjęciem działań.

Poziom zaawansowania 3

Akceptacja bądź odrzucanie zrealizowanych zgłoszeń przez dział produkcji (operatorów). Od tego momentu to uprawnione osoby z działu produkcji decydują o zakończeniu zgłoszenia. Dzięki temu utrzymanie ruchu na bieżąco otrzymuje informacje o tym, które zgłoszenia nie zostały poprawnie obsłużone.

Cel

Wzrost jakości pozyskiwanych danych. Eliminacja ukrytej pracy, która pozostaje jeszcze do wykonania przez dział UR.

Efekt

Pozyskanie pierwszych danych do oceny jakości pracy.

Poziom zaawansowania 4

Wykorzystywanie aplikacji mobilnej przez techników i mechaników do obsługi zgłoszeń i rejestracji pracy.

Cel

Automatyczna rejestracja rzeczywistego czasu reakcji i czasu naprawy. Rejestracja rzeczywistego czasu pracy. Pozyskanie danych umożliwiających analizę wskaźników MRT (Mean Reaction Time) i MTTR (Mean Time To Repair).

Poziom zaawansowania 5

Przekazywanie informacji o objawach podczas zgłaszania awarii (przez dział produkcji). Następuje uruchomienie wymogu wypełnienia informacji o symptomach.

Cel

Klasyfikowanie zgłoszeń według kategorii objawów. Uzyskanie możliwości przeprowadzenia analizy Pareto i podjęcia działań zaradczych w obszarach, które przyniosą największe korzyści.

Poziom zaawansowania 6

Uzupełnianie informacji o przyczynach awarii przez techników i mechaników (dział UR). Osoby z utrzymania ruchu obsługujące dane zgłoszenie są zobowiązane do wprowadzania informacji o rzeczywistych przyczynach awarii.

Cel

Diagnostyczne wsparcie zgłoszeń i pozyskanie kolejnych danych umożliwiających prowadzenie zaawansowanej analizy Pareto w oparciu o przyczyny awarii.

Efekt

System CMMS automatycznie zacznie generować sugestie dotyczące przyczyn awarii w oparciu o wcześniejsze powiązania przyczyn i objawów.

Osiągnięcie szóstego poziomu zaawansowania umożliwi podjęcie skutecznych działań podnoszących dostępność maszyn. Ponadto zagwarantuje znacznie wyższą jakość działań prewencyjnych, które będą ukierunkowane na zdiagnozowanie najczęściej występujących problemów.

ścieżka gospodarki magazynowej utrzymania ruchu

Ścieżka gospodarki magazynowej

W zależności od postępów realizacji ścieżki reakcyjnej równolegle można rozpocząć wdrażanie usprawnień w obszarze gospodarki magazynowej. Jej elementy będą niezbędne do efektywnego prowadzenia działań prewencyjnych, których osiągnięcie można uznać za finał wdrożenia systemu CMMS. W tym obszarze wyróżniamy cztery poziomy zaawansowania, przy czym pierwszy z nich powinien zostać wykonany już na etapie przygotowania do wdrożenia.

Poziom zaawansowania 0

Uporządkowanie indeksów części zamiennych (eliminacja zdublowanych indeksów i korekta indeksów zbyt ogólnych). Zdefiniowanie grup części, magazynów, miejsc składowania. Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji magazynu oraz import danych do systemu CMMS.

Cel

Odpowiednie przygotowanie do wdrożenia gospodarki magazynowej.

Poziom zaawansowania 1

Rejestrowanie przyjęć i wydań części w systemie CMMS.

Cel

Utrzymywanie rzeczywistych i wiarygodnych informacji dotyczących stanów zapasów części zamiennych.

Poziom zaawansowania 2

Zdefiniowanie stanów minimalnych poszczególnych części oraz określenie części krytycznych dla procesu produkcyjnego.

Cel

Możliwość utrzymywania bezpiecznych stanów magazynowych części zamiennych.

Poziom zaawansowania 3

Integracja obszaru gospodarki magazynowej z systemem ERP.

Cel

Ograniczenie do minimum pracy związanej z wprowadzaniem informacji o stanach magazynowych (np. przyjęcia tylko w ERP, wydania tylko w CMMS). Redukcja czasu obsługi systemów.

Ścieżka analityczna

Ścieżka analityczna

Podobnie jak w przypadku ścieżki gospodarki magazynowej może być ona realizowana równolegle ze ścieżką reakcji. Ścieżka analityczna i magazynowa mają charakter wspomagający prewencję i przenikają przez cały rozwój obsługi systemu. Ważne jednak, aby nie zakłócały pracy związanej z osiągnięciem wszystkich poziomów zaawansowania ścieżki reakcyjnej.

Ścieżka analityczna składa się z dwóch poziomów zaawansowania:

Poziom zaawansowania 1

Analiza podstawowych wskaźników: MTBFMTTRMRTMTR.

Cel

Możliwość pozyskania podstawowych informacji na temat kondycji procesów utrzymania ruchu oraz ocena podjętych działań rozwojowych. Analiza podstawowych wskaźników takich jak MTBF (Mean Time Between Failures) czy MRT (Mean Reaction Time) umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach korygujących (np. jeśli średni czas między awariami – MTBF – wydłużył się, to znaczy, że podjęte działania okazały się skuteczne).

Poziom zaawansowania 2

Określenie w porozumieniu z działem produkcji wspólnych KPI – kluczowych wskaźników efektywności (np. dostępności maszyn).

Cel

Przeprowadzenie analizy Pareto umożliwiającej podjęcie działań, które wyeliminują najczęściej pojawiające się przyczyny wpływające na obniżenie KPI. Możliwość zaplanowania działań prewencyjnych w odniesieniu do maszyn stanowiących największą wartość produkcyjną.

Ścieżka prewencyjna

Ścieżka prewencyjna

Realizację ścieżki prewencyjnej można rozpocząć w trakcie lub nawet przed rozpoczęciem działań z obszaru analityki i gospodarki magazynowej. Ważne jest jednak, aby zakład osiągnął już wszystkie poziomy ścieżki reakcyjnej. Ścieżka prewencji składa się z czterech poziomów zaawansowania, przy czym pierwszy z nich powinien być wykonany już na etapie przygotowania do wdrożenia.

Poziom zaawansowania 0

Wykonanie analizy krytyczności maszyn. Informacje o tym jak wykonać analizę można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy: Strategie eksploatacji maszyn.

Cel

Ukierunkowanie na działania prewencyjne w stosunku do maszyn najbardziej krytycznych (należących do grupy A i B). Wytypowanie komórki prewencyjnej specjalizującej się w przeglądach.

Poziom zaawansowania 1

Opracowanie planów prewencji dla maszyn. Przypisywanie konkretnych osób/serwisantów do obsługi zaplanowanych działań.

Cel

Możliwość generowania i obsługi zdarzeń prewencyjnych. Analiza wykonalności planów prewencyjnych.

Poziom zaawansowania 2

Opracowanie list zadań (checklist) dla zdarzeń prewencyjnych oraz odpowiednich załączników.

Cel

Katalogowanie i doprecyzowanie pracy mechaników. Możliwość raportowania wykonania działań prewencyjnych.

Poziom zaawansowania 3

Bieżąca weryfikacja i realizacja planów prewencyjnych na ustalonym poziomie.

Cel

Znaczący wzrost dostępności mocy produkcyjnych parku maszynowego.

Podsumowanie

Osiągnięcie ostatniego poziomu prewencji jest zwieńczeniem wdrożenia systemu CMMS, które można uznać za zakończone sukcesem. Na tym etapie przedsiębiorstwo jest już w stanie osiągać znaczące rezultaty w obszarze utrzymania ruchu i produkcji. Ze względu na ścisłą współpracę między tymi działami, poprawie ulegają również procesy wytwarzania, co bezpośrednio przekłada się na wydajność produkcji i osiągane zyski.

Wdrożenie systemu CMMS jest więc nie tylko usprawnieniem pracy mechaników, ale całego zakładu produkcyjnego. Z tego powodu tak ważne jest, aby rzetelnie i odpowiedzialnie podejść do wdrożenia oraz nie poprzestawać na samej tylko instalacji oprogramowania.

Bezpłatny test systemu CMMS

Poznaj nasz system dla utrzymania ruchu. Przetestuj bezpłatnie.

Kontakt optymalizacja produkcji

Chcesz bez problemów wdrożyć system CMMS?

Pomożemy Ci w tym. Z naszym wsparciem wdrożenie przebiegnie sprawnie i szybko osiągniesz zamierzone korzyści.

Napisz do nas, opisując krótko swoją sytuację

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.