Wskaźnik MRT

 

MRT – Średni czas reakcji

Wskaźnik MRT (Mean Reaction Time) jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych w utrzymaniu ruchu. Określa on średni czas w jakim podjęto działania w stosunku do zgłoszonego zdarzenia. Jest liczony od momentu zarejestrowania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia pracy nad nim przez osobę z działu technicznego. W nowoczesnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu dąży się do minimalizacji jego wartości.

Powrót do bazy wiedzy