Wiedza

Wskaźnik MRT

MRT – Średni czas reakcji

Wskaźnik MRT (Mean Reaction Time) jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych w utrzymaniu ruchu. Określa on średni czas w jakim podjęto działania w stosunku do zgłoszonego zdarzenia. Jest liczony od momentu zarejestrowania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia pracy nad nim przez osobę z działu technicznego. W nowoczesnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu dąży się do minimalizacji jego wartości.

Mierz wskaźnik MRT

Monitoruj i optymalizuj wskaźnik MRT z systemem CMMS

Kontakt optymalizacja produkcji

Przyspiesz reakcję na zgłoszenia awarii

Z systemem CMMS możesz znacznie skrócić czas reakcji na zgłaszane awarie i szybciej przywracać maszyny do pracy.

Sprawdź jak to osiągnąć. Przetestuj bezpłatnie Queris CMMS

lub skontaktuj się bezpośrednio