Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS?

Na sukces związany z efektywnym wdrożeniem systemu dla utrzymania ruchu trzeba pracować od samego początku tego procesu. Odpowiednie przygotowanie zakładu i świadomość zmian usprawniają jego przebieg oraz minimalizują ryzyko niepowodzenia. Dzięki należytemu przygotowaniu można uzyskać o wiele lepsze rezultaty.

W pierwszej części poradnika związanego z wdrożeniem systemu CMMS omówiliśmy ogólny przebieg wszystkich jego etapów. W tym wpisie skupiamy się na pierwszym z nich – przygotowaniach do wdrożenia.

Zobacz wszystkie części poradnika wdrażania systemu CMMS

W fazie przygotowawczej główną rolę odgrywa klient, a więc osoby odpowiedzialne za zakład i dział utrzymania ruchu. To od opracowania i przekazania konkretnych informacji zależy tempo kolejnych działań. Etap przygotowania jest bardzo ważny, a często niestety lekceważony. Składa się z pięciu kluczowych operacji, w ramach których zbierane są informacje niezbędne do poprawnego skonfigurowania i użytkowania systemu. Oto one.

Określ cele wdrożenia

Określ wizję i jasno zdefiniuj cele wdrożenia systemu

Cele wdrożenia są drogowskazem, wskazującym które aktywności w całym cyklu doskonalenia pracy działu UR są ważniejsze od pozostałych. Oprócz wyznaczania drogi, stają się również punktem odniesienia w momencie wystąpienia trudności. Warto pamiętać o tym, że jeśli przed wdrożeniem nie sprecyzujemy oczekiwań, to ciężko będzie osiągnąć realną poprawę. Przykładowymi celami mogą być:

Przy definiowaniu założeń trzeba jednak znać umiar. Podejście „im więcej, tym lepiej” wcale nie jest korzystne, ponieważ trzeba mieć świadomość, że realizacja wszystkich planów w tym samym czasie jest niemożliwa. Nawet jeśli w firmie występuje wiele problemów, trzeba skupić się na jednym, najważniejszym z nich, którego rozwiązanie przyniesie największe efekty. Dopiero w dalszej kolejności należy przystępować do pozostałych, w myśl zasady Pareto. Prawidłowym podejściem w takiej sytuacji jest nadawanie priorytetów poszczególnym założeniom.

Cel etapu

Zdefiniowanie celów wdrożenia i wyznaczenie kierunku rozwoju. Sformułowanie krótkoterminowej wizji działu UR odpowiadającej na pytanie: jak utrzymanie ruchu powinno funkcjonować za rok, za 3 lata?

Inwentaryzacja utrzymania ruchu

Przeprowadź inwentaryzację wyposażenia działu utrzymania ruchu

W nowoczesnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu duży nacisk kładzie się na przepływ informacji i jej aktualność. Zdarza się, że w zakładowych wykazach maszyn i urządzeń występują stare obiekty, których fizycznie dawno już nie ma na zakładzie. Z drugiej strony brakuje wyposażenia nowego, zakupionego stosunkowo niedawno. Wdrożenie systemu CMMS jest okazją do uporządkowania tych informacji, a ponadto niezbędnym elementem do efektywnego użytkowania nowego rozwiązania.

Drugą czynnością przygotowującą do implementacji systemu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji wyposażenia. Pozyskane w ten sposób dane będą odzwierciedlać rzeczywisty stan zakładu. Nie można zarządzać efektywnie jeśli nie ma się świadomości czym się zarządza.

Cel etapu

Uporządkowanie wiedzy o posiadanym zakresie odpowiedzialności

Analiza krytyczności

Przeprowadź analizę krytyczności maszyn

Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie posiadanego parku produkcyjnego pod kątem krytyczności poszczególnych maszyn. Umożliwia to dobór odpowiednich strategii eksploatacji w odniesieniu do konkretnych składników. Nie ma bowiem sensu (ani możliwości ze względu na ograniczoność zasobów) stosowania podejścia prewencyjnego do wszystkich maszyn, ponieważ takie zarządzanie byłoby nieefektywne i nieuzasadnione ekonomicznie. Dlatego też należy przeanalizować wszystkie urządzenia i zdiagnozować ich przynależność do jednej z poniższych grup:

Prewencję prowadzi się w odniesieniu do najistotniejszych elementów procesu produkcyjnego, a więc maszyn przydzielonych do grupy A.

Zobacz jak krok po kroku określić krytyczność maszyn: Strategie eksploatacji maszyn.

Cel etapu

Wyznaczenie najważniejszych maszyn z punktu widzenia całego zakładu, w stosunku do których będą prowadzone działania prewencyjne.

Indeksy cześci zamiennych

Uporządkuj indeksy części zamiennych

Następnym elementem prawidłowego przygotowania się do wdrożenia systemu jest analiza indeksów części zamiennych. W tym obszarze mogą występować dwa rodzaje nieuporządkowania, które przeszkadzają w sprawnej implementacji i użytkowaniu oprogramowania CMMS:

W obu przypadkach niemożliwe staje się efektywne zarządzanie magazynem części zamiennych, ale groźniejszym zjawiskiem są zbyt ogólne indeksy, ponieważ występuje wtedy całkowita degradacja informacji o stanach magazynowych. Im większa jest skala zjawiska, tym dokładniejszą analizę należy przeprowadzić.

Ze względu na to, że jest to proces czasochłonny i wymagający szczególnej uwagi, zaleca się jego rozpoczęcie jak najwcześniej, na długo przed uruchomieniem etapu właściwego wdrożenia.

Cel etapu

Uzyskanie rzeczywistej struktury części zamiennych oraz możliwości efektywnego zarządzania stanem zapasów magazynowych.

przygotowanie infrastruktury IT

Przygotowanie infrastruktury IT do wdrożenia nowego systemu

Ostatnim punktem przygotowującym zakład do uruchomienia systemu jest przeanalizowanie możliwości infrastrukturalnych. Działania w tym obszarze podzielone są na dwa typy: obligatoryjne i opcjonalne.

Obligatoryjnie powinieneś:

W naszej praktyce wdrożeniowej zalecamy również wykonanie kilku działań opcjonalnych, do których zaliczamy na przykład:

Wszystkie działania są jednak ustalane indywidualnie z danym zakładem i zależą od specyfiki i zakresu wdrożenia.

Cel etapu

Sprawne i szybkie przeprowadzenie czynności techniczno-instalacyjnych. Dobrze przygotowana infrastruktura (zwłaszcza w obszarze komunikacji) pozwala również na lepsze wsparcie użytkowników już po zakończonych pracach wdrożeniowych.

Podsumowanie

Odpowiednie przygotowanie zakładu zagwarantuje Ci przede wszystkim płynną współpracę i przyspieszy szereg działań wykonywanych w pozostałych etapach wdrożenia systemu. Im więcej rzetelnej pracy wykonasz na początku projektu, tym szybciej zauważysz pierwsze efekty wdrożenia.

Wyznaczenie celów, analiza stanu obecnego oraz konkretne działania dostosowujące zakład do wymogów nowoczesnego zarządzania utrzymaniem ruchu skutecznie ograniczają ryzyko wystąpienia problemów z wdrożeniem i zwiększają szasnę na maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w narzędziach IT.

Bezpłatny test systemu CMMS

Poznaj nasz system dla utrzymania ruchu. Przetestuj bezpłatnie.

Kontakt optymalizacja produkcji

Chcesz bez problemów wdrożyć system CMMS?

Pomożemy Ci w tym. Z naszym wsparciem wdrożenie przebiegnie sprawnie i szybko osiągniesz zamierzone korzyści.

Napisz do nas, opisując krótko swoją sytuację

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.