Wskaźnik MTR

 

MTR – Średni czas naprawy

Wskaźnik MTR (Mean Time Repair) w utrzymaniu ruchu jest wykorzystywany jako miara łatwości utrzymania danego zasobu/maszyny. Określa on średni czas trwania naprawy danego urządzenia.

Powrót do bazy wiedzy