Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Strategie eksploatacji maszyn

Stosowanie odpowiednich strategii eksploatacji maszyn jest koniecznym elementem prewencyjnego utrzymania ruchu, które pozwala osiągnąć najniższe koszty utrzymania i największą dostępność maszyn.

Czym jest strategia eksploatacji maszyn?

Efektywne utrzymanie ruchu nie oznacza zapobiegania wszelkim możliwym awariom w takim samym stopniu w odniesieniu do każdej maszyny. Takie podejście byłoby równie kosztowne co filozofia reakcyjnego utrzymania ruchu.

Osiągnięcia realnych korzyści jest uzależnione od prawidłowo wdrożonej prewencji, gwarantującej wymierne obniżenie kosztów produkcji. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór strategii eksploatacyjnych maszyn.

Strategia eksploatacji maszyn to świadomie dobrany i zaplanowany proces obsługi i zbiór zasad postępowania w odniesieniu do poszczególnych elementów wyposażenia zakładu. Maszyny i urządzenia dzielone są na trzy grupy krytyczności:

Zadbaj o stan wszystkich posiadanych maszyn

Optymalizuj utrzymanie ruchu w systemie CMMS

Jak dobrać strategię eksploatacji maszyn?

Aby odpowiednio dobrać metody prewencji, a co za tym idzie – wybrać strategię eksploatacji parku maszynowego – należy umiejętnie przyporządkować każdy dający wyodrębnić się element (maszyna, urządzenie, instalacja, itp.) parku maszynowego do jednej z powyższych trzech grup.

Następnie, po określeniu krytyczności każdej maszyny, przyjmuje się jedną z kilku strategii postępowania wobec niej, np.:

Określenie krytyczności maszyn oraz znajomość powyższych założeń pomaga optymalnie zaplanować wykorzystanie dostępnego wyposażenia produkcyjnego i osiągnąć realne korzyści w postaci oszczędności oraz wyższej wydajności procesów.

Jak określić krytyczność maszyny?

W celu prawidłowego określenia krytyczności maszyny można posłużyć się poniższym schematem, który po udzieleniu odpowiedzi cząstkowych ukaże nam ogólną krytyczność danego elementu.

Analizując poszczególne obszary oddziaływania danego elementu zakładu (maszyny/urządzenia) udzielamy odpowiedzi cząstkowych, które przybliżają nas, zgodnie z kierunkiem schematu, do ustalenia ostatecznej krytyczności.

Jak określisz krytyczność maszyny?
Schemat określania krytyczności maszyn według metody ABC

W poniższej tabeli umieszczono opisy pomagające podjąć odpowiednią decyzję.

Tabela oceny krytyczności maszyn w utrzymaniu ruchu

Przykład 1: Aby ocenić krytyczność Maszyny X przechodzimy po kolei przez wszystkie etapy wskazane na schemacie, aż do momentu, gdy wskaże on ogólną krytyczność maszyny.

  1. Środowisko – Maszyna X nie ma wpływu na środowisko lub nie przekracza żadnych wymogów (C)
  2. Bezpieczeństwo – Maszyna X może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, włączając w to czasową niezdolność do pracy lub choroby pracownicze (B)
  3. Jakość – Maszyna X może powodować zmiany jakości zauważalne przez klienta (A)

 

Określenie krytyczności: A – WYSOKA KRYTYCZNOŚĆ

Przykład 2: Aby ocenić krytyczność Maszyny Y rozpoczynamy ten sam proces i po kolei określamy cechy analizowanej maszyny.

  1. Środowisko – Maszyna Y nie ma wpływu na środowisko lub nie przekracza żadnych wymogów (C)
  2. Bezpieczeństwo – Maszyna Y może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, włączając w to czasową niezdolność do pracy lub choroby zawodowe (B)
  3. Jakość – Maszyna Y może powodować nieznaczne zmiany jakości (C)
  4. Obciążenie pracą – 8-24 godzin/dobę (B)
  5. Wpływ na produkcję – awarie Maszyny Y nie powodują strat produkcyjnych, czy zatrzymania linii (C)
  6. Awaryjność – awarie Maszyny Y występują rzadziej niż raz w miesiącu, ale częściej niż raz na pół roku (B)
  7. Czas naprawy – średni czas naprawy Maszyny Y trwa do jednej godziny (C)

Określenie krytyczności: C – NISKA KRYTYCZNOŚĆ

Po dokonaniu takiej analizy dobór odpowiednich strategii eksploatacji staje się znacznie prostszy. W zależności od tego, jaką krytycznością cechuje się dany element linii produkcyjnej powinniśmy przyjąć do realizacji adekwatne działania:

Zauważ, że samo określenie krytyczności maszyny nie przesądza jeszcze całkowicie o strategii eksploatacji, jaką należy wobec niej realizować.

Dlatego w trzech kolejnych artykułach dowiesz się na czym polega utrzymanie maszyn według każdego z tych podejść. Znając ich specyfikę, w tym również wady i zalety, łatwiej będzie Ci zdecydować o optymalnym sposobie utrzymania każdej maszyny.

Kontroluj eksploatację maszyn w systemie CMMS

Sprawdź jak nasz system wspiera efektywną eksploatację zasobów.

Kontakt optymalizacja produkcji

Prowadź efektywną eksploatację maszyn

Możemy Ci pomóc wdrożyć systemowe rozwiązanie, które wyeliminuje poważne awarie, obniży koszty utrzymania maszyn i zwiększy ich dostępność dla produkcji.

Napisz do nas w sprawie konsultacji

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.