Strategie eksploatacji maszyn

Czym jest strategia eksploatacji maszyn?

Prewencyjne utrzymanie ruchu nie oznacza zapobiegania wszelkim możliwym awariom w takim samym stopniu w odniesieniu do każdej maszyny, gdyż takie podejście mogłoby okazać się tak samo kosztowne co filozofia reakcyjnego utrzymania ruchu. Osiągnięcia realnych korzyści jest uzależnione od prawidłowo wdrożonej prewencji, gwarantującej wymierne obniżenie kosztów produkcji. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór strategii eksploatacyjnych maszyn.

Strategia eksploatacji maszyn to świadomie dobrany i zaplanowany proces obsługi i zbiór zasad postępowania w odniesieniu do poszczególnych elementów wyposażenia zakładu. Maszyny i urządzenia dzielone są na trzy grupy krytyczności:

 • Grupa A – wysoka krytyczność
 • Grupa B – średnia krytyczność
 • Grupa C – niska krytyczność
Dbaj o stan wszystkich maszyn
Prowadź skuteczną strategię eksploatacji maszyn w systemie Queris CMMS.
Wypróbuj za darmo

Jak dobrać strategię eksploatacji maszyn?

Aby odpowiednio dobrać metody prewencji, a co za tym idzie – wybrać strategię eksploatacji parku maszynowego – należy umiejętnie przyporządkować każdy dający wyodrębnić się element (maszyna, urządzenie, instalacja, itp.) parku maszynowego do jednej z powyższych trzech grup.

Następnie, po określeniu krytyczności każdej maszyny, przyjmuje się jedną z kilku strategii postępowania wobec niej, np.:

Określenie krytyczności maszyn oraz znajomość powyższych założeń pomaga optymalnie zaplanować wykorzystanie dostępnego wyposażenia produkcyjnego i osiągnąć realne korzyści w postaci oszczędności oraz wyższej wydajności procesów.

Jak określić krytyczność maszyny?

W celu prawidłowego określenia krytyczności maszyny można posłużyć się poniższym schematem, który po udzieleniu odpowiedzi cząstkowych ukaże nam ogólną krytyczność danego elementu.

Analizując poszczególne obszary oddziaływania danego elementu zakładu (maszyny/urządzenia) udzielamy odpowiedzi cząstkowych, które przybliżają nas, zgodnie z kierunkiem schematu, do ustalenia ostatecznej krytyczności.

 

 

W poniższej tabeli umieszczono opisy pomagające podjąć odpowiednią decyzję.

 

Przykład 1: Aby ocenić krytyczność Maszyny X przechodzimy po kolei przez wszystkie etapy wskazane na schemacie, aż do momentu, gdy wskaże on ogólną krytyczność maszyny.

 1. Środowisko – Maszyna X nie ma wpływu na środowisko lub nie przekracza żadnych wymogów (C)
 2. Bezpieczeństwo – Maszyna X może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, włączając w to czasową niezdolność do pracy lub choroby pracownicze (B)
 3. Jakość – Maszyna X może powodować zmiany jakości zauważalne przez klienta (A)

Określenie krytyczności – A: WYSOKA KRYTYCZNOŚĆ

Przykład 2: Aby ocenić krytyczność Maszyny Y rozpoczynamy ten sam proces i po kolei określamy cechy analizowanej maszyny.

 1. Środowisko – Maszyna Y nie ma wpływu na środowisko lub nie przekracza żadnych wymogów (C)
 2. Bezpieczeństwo – Maszyna Y może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, włączając w to czasową niezdolność do pracy lub choroby pracownicze (B)
 3. Jakość – Maszyna Y może powodować nieznaczne zmiany jakości (C)
 4. Obciążenie pracą – 8-24 godzin/dobę (B)
 5. Wpływ na produkcję – awarie Maszyny Y nie powodują strat produkcyjnych, czy zatrzymania linii (C)
 6. Awaryjność – awarie Maszyny Y występują rzadziej niż raz w miesiącu, ale częściej niż raz na pół roku (B)
 7. Czas naprawy – średni czas naprawy Maszyny Y trwa do jednej godziny (C)

Określenie krytyczności – C: NISKA KRYTYCZNOŚĆ

Po dokonaniu takiej analizy dobór odpowiednich strategii eksploatacji staje się znacznie prostszy. W zależności od tego, jaką krytycznością cechuje się dany element linii produkcyjnej powinniśmy przyjąć do realizacji adekwatne działania:

Prowadź efektywną eksploatację maszyn

Z systemem Queris CMMS zrealizujesz każdą strategię eksploatacji. Wypróbuj bezpłatną wersję demonstracyjną.

Przetestuj za darmo Queris CMMS
Powrót do bazy wiedzy