Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Jak skutecznie wdrożyć system CMMS w 4 etapach?

Wdrożenie każdego nowego rozwiązania w przedsiębiorstwie powinno być odpowiednio zaplanowane i przygotowane. Zwłaszcza w obszarze rozwiązań informatycznych występuje sporo potencjalnych problemów, które mogą sprawić, że podjęte działania zakończą się niepowodzeniem. Taka sytuacja występuje przy wdrażaniu systemu CMMS dla utrzymania ruchu. Jak zatem prawidłowo przygotować się do jego implementacji, żeby proces wdrożenia przebiegł sprawnie i szybko przyniósł oczekiwane efekty? Oto nasze wskazówki.

Z naszego własnego doświadczenia wiemy, że wdrażanie informatycznych systemów przemysłowych, to dla wielu firm duże wyzwanie. 

Przygotowaliśmy zatem obszerny, trzyczęściowy poradnik, w którym opisaliśmy najważniejsze aspekty uruchomienia systemu dla utrzymania ruchu.

Zobacz wszystkie części poradnika wdrażania systemu CMMS

Od czego zacząć i co warto wiedzieć?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad celem zakupu i wdrożenia oprogramowania na potrzeby działu UR. Musisz wiedzieć, że wdrożenie takiego programu, to nie tylko instalacja na serwerze i komputerach w zakładzie. Z technicznego punktu widzenia są to czynności proste do wykonania i nie zajmują wiele czasu. Zmiana sięga o wiele głębiej i dotyka głównie płaszczyzny organizacyjnej.

To właśnie reorganizacja działu i sposobu pracy sprawia najwięcej trudności, dlatego właśnie tym aspektom powinna być poświęcona szczególna uwaga.

Etapy wdrożenia systemu CMMS

W wypracowanej przez nas praktyce, każde wdrożenie systemu dzielimy na fazy, w które zaangażowane są obie współpracujące strony – my, jako dostawcy oraz zakład jako klient. Partnerska współpraca przyniesie realne efekty.

Wdrożenie systemu CMMS złożone jest z czterech etapów.

1

Przygotowanie do wdrożenia

2

Faza przedwdrożeniowa

3

Faza wdrożenia

4

Samodzielny rozwój i osiąganie kolejnych etapów zaawansowania

Wszystkie etapy wymagają szeregu czynności, które ograniczają ryzyko niepowodzenia, usprawniają wdrożenie, a w efekcie owocują pożądanymi wynikami. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

1

Etap 1 - Przygotowanie do wdrożenia

Czynności związane z przygotowaniem muszą zostać przeprowadzone wewnątrz zakładu. Oczywiście dostawca powinien służyć informacyjnym wsparciem, ale to kierownictwo działu odpowiada za należyte opracowanie celów wdrożenia, czy określenie krytyczności poszczególnych maszyn.

W opracowanym przez nas planie wdrożeniowym zawarliśmy pięć istotnych aspektów, pod kątem których klient powinien przygotować się do uruchomienia i korzystania z rozwiązania CMMS. Są one szczegółowo opisane we wspomnianej już drugiej części opracowania: Jak przygotować się do wdrożenia systemu CMMS?

2

Etap 2 - Faza przedwdrożeniowa

Faza przedwdrożeniowa jest realizowana w ścisłej współpracy z dostawcą, który powinien przyjąć tutaj rolę konsultanta. Jego (naszym) zadaniem jest dokładne przedstawienie możliwości wdrażanego systemu w odniesieniu do konkretnego zakładu i specyfiki klienta.

Wizyta konsultanta pozwala szczegółowo omówić procesy i strukturę danych, które będą wykorzystywane w systemie. W tym czasie określa się jakie dane i w jaki sposób należy przygotować, aby możliwe było rozpoczęcie pracy z systemem i osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów.

Faza przedwdrożeniowa trwa zazwyczaj od 4 do 6 tygodni, ale termin ten ze względu na specyfikę produkcyjną danej firmy może ulegać zmianom.

3

Etap 3 - Faza wdrożenia

W tym etapie główna rola przypada dostawcy, stającym się integratorem rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że klient pozostaje całkowicie bierny. Wbrew pozorom wdrożenie systemu CMMS nie polega wcale na skomplikowanej instalacji oprogramowania i konfigurowaniu ustawień. Czynności te są przeprowadzane bardzo szybko, a ponadto duża ich część wykonywana jest zdalnie.

Właściwe wdrożenie rozpoczyna się od dwóch sesji szkoleniowych, podczas których użytkownicy zapoznawani są z obsługą systemu i sposobem jego wykorzystywania. Przygotowanie aplikacji do obsługi odbywa się równolegle i niezależnie.

Po odbytym przeszkoleniu system jest uruchamiany i oddawany do codziennego użytku. Przez pierwsze dwa tygodnie rekomendujemy pracę na wersji testowej oprogramowania, która pozwala szybko wychwycić nieprawidłowości i w razie potrzeby dokonać szybkiej korekty. Jest to też czas na „przetrenowanie” nowych sposobów komunikacji z działem produkcji i przyzwyczajenie się do nowych warunków funkcjonowania działu.

Na końcu fazy wdrożenia, czyli po okresie około 2 tygodni, system zostaje przełączony na wersję produkcyjną. Zakład rozpoczyna wtedy pracę z kompleksowo skonfigurowanym systemem, wypełnionym zaimportowanymi, rzeczywistymi danymi.

4

Etap 4 - Samodzielny rozwój i osiąganie kolejnych etapów zaawansowania użytkowania systemu CMMS

Po zakończeniu instalacji i przebytym przeszkoleniu rozpoczyna się realna praca z systemem oraz ostatni, najdłużej trwający etap implementacji. Niestety przez wiele zakładów produkcyjnych, a co gorsza także dostawców, jest on lekceważony, albo w ogóle niezaplanowany. Tymczasem to właśnie samodzielny rozwój użytkowania oprogramowania i organizacji pracy w największym stopniu wpływa na ostateczne powodzenie lub porażkę.

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych nie jest przygotowanie danych, czy instalacja aplikacji, ale właśnie zmiana organizacji pracy. Wiąże się ona ze zmianą postrzegania całego działu i realizowanych procesów. Brak wsparcia na tym etapie powoduje wiele trudności, a często również frustrację z powodu braku widocznych efektów wdrożenia. System pozostaje wtedy zbędnym technologicznym gadżetem, który jedynie dokłada zajęć związanych z jego obsługą.

W związku z dużą złożonością procesu implementacji, zaangażowaniem dużej ilości osób, czy koniecznością reorganizacji działu zawsze rekomendujemy należyte przygotowanie się do wdrożenia (dwa pierwsze etapy), a po rozpoczęciu pracy z systemem doskonalenie się w obsłudze tzw. ścieżek, którymi są:

Podążanie tymi ścieżkami (kolejno lub równolegle) gwarantuje większą sprawność pracy i szybsze przystosowanie się do nowych warunków. Ostatecznie zaś zmniejsza ryzyko porażki wdrożenia i zwiększa efektywność pracy. Omówienie każdej ze ścieżek i ich poziomów zaawansowania znajduje się w trzeciej części artykułu: Jak zwiększać efekty wykorzystania systemu CMMS?

Podsumowanie

Wdrożenie i uruchomienie systemu dla utrzymania ruchu nie jest wcale prostą operacją, ale jej rzetelne zaplanowanie i zorganizowanie może znacząco usprawnić ten proces. Na uwadze trzeba mieć przede wszystkim fakt, że celem przejścia przez wszystkie etapy wdrożenia nie jest tylko szybkie i sprawne uruchomienie systemu. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie z tego tytułu korzyści organizacyjnych i finansowych.

System jest zaledwie narzędziem, które samo z siebie nie przynosi efektów. Dopiero jego odpowiednie użycie owocuje oczekiwanymi rezultatami.

Bezpłatny test systemu CMMS

Poznaj nasz system dla utrzymania ruchu. Przetestuj bezpłatnie.

Kontakt optymalizacja produkcji

Chcesz bez problemów wdrożyć system CMMS?

Pomożemy Ci w tym. Z naszym wsparciem wdrożenie przebiegnie sprawnie i szybko osiągniesz zamierzone korzyści.

Napisz do nas, opisując krótko swoją sytuację

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.