Prewencyjne utrzymanie ruchu

Prewencja w utrzymaniu ruchu

Prewencyjne utrzymanie ruchu jest inaczej nazywane również strategią zapobiegawczą. Polega ono na planowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań mających nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów. Ważnym elementem prewencji w UR są okresowe przeglądy parku maszynowego, remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyn.

Prowadź prewencyjne UR z systemem CMMS
Planuj, zapobiegaj, reaguj. Sprawdź jak realizować prewencyjne utrzymanie ruchu z Queris CMMS.
Wypróbuj bezpłatnie

Strategia prewencyjnego utrzymania ruchu jest ogólnym podejściem w stosunku do całego wyposażenia przedsiębiorstwa, dlatego w kwestii eksploatacji maszyn często wykorzystuje nie tylko eksploatację planowo-zapobiegawczą, ale również eksploatację na podstawie stanu technicznego (CBM), która jest domeną predykcyjnego UR. Predykcja w utrzymaniu ruchu jest częścią większej, kompleksowej strategii prewencyjnej, obejmującej systemowo całe przedsiębiorstwo wraz z jego wyposażeniem, procesami, strukturą itp.

Działania prewencyjnego utrzymania ruchu

Charakterystycznymi działaniami możliwymi do zaobserwowania w zakładach realizujących prewencyjne podejście do utrzymania ruchu są przede wszystkim:

 • okresowe przeglądy wyposażenia,
 • konserwacje i remonty,
 • regularne i planowe wymiany części,
 • badania, diagnozy i analizy,
 • sprawne usuwanie pojawiających się awarii.

Podstawowe narzędzia prewencyjnego utrzymania ruchu

W zakładach stosujących prewencyjne UR powszechnie stosowane są systemy klasy CMMS, które swoją funkcjonalnością wspomagają planowanie i realizację czynności zapobiegających występowaniu przestojom. System tego typu jest niezbędnym elementem prewencji, która w realiach Przemysłu 4.0 bez wsparcia informatycznego jest praktycznie niemożliwa do realizacji.

Cele prewencji w utrzymaniu ruchu

Strategia prewencyjnego podejścia do utrzymania ruchu jest stosowana przez przedsiębiorstwa, aby możliwe było osiągnięcie poniższych efektów:

 • wzrost wydajności procesów produkcyjnych (wzrost wartości wskaźnika OEE),
 • spadek liczby awarii i czasu przestojów (poprawa wskaźnika MTBF)
 • obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
 • wzrost konkurencyjności ze względu na redukcję kosztów,
 • eliminacja opóźnień w produkcji,
 • zwiększenie dostępności maszyn i mocy przerobowych.

Przetestuj CMMS wspierający prewencję

Prowadź skuteczną prewencję, zmniejsz ilość awarii, obniż koszty napraw i wyeliminuj nieplanowane przestoje z systemem Queris CMMS.

Wypróbuj bez zobowiązań
Powrót do bazy wiedzy