Wiedza

Strategia eksploatacji planowo-zapobiegawcza

Strategia planowo-zapobiegawcza w utrzymaniu ruchu maszyn

Istotą tego podejścia jest optymalne harmonogramowanie okresowych przeglądów, remontów, napraw, czy obsług technicznych. Stan maszyn jest sprawdzany prewencyjnie co jakiś czas, a na podstawie tych przeglądów planuje się następnie optymalne momenty napraw i konserwacji. Jej stosowanie zaleca się dla maszyn tak wysokiej jak i średniej krytyczności.

Dane historyczne i przeprowadzane ich analizy są podstawą planowania przyszłych działań. Działania planowo-zapobiegawcze są mniej kosztowne w stosunku do działań strategii CBM i w większości przypadków zupełnie wystarczają w odniesieniu do maszyn średniej krytyczności. W stosunku do elementów zakładu o wysokiej krytyczności taka koncepcja eksploatacji jest naturalnym uzupełnieniem predykcyjnego utrzymania ruchu, które nie uwzględnia planowania stałych przeglądów, lecz ich prognozowanie na podstawie obserwacji stanu technicznego.

Prawidłową i skuteczną realizację strategii planowo-zapobiegawczej umożliwiają moduły harmonogramowania prac oraz raportowania, które są nieodłącznym elementem systemów dla utrzymania ruchu (CMMS).

Planuj przeglądy ze wsparciem systemowym

Zobacz jak wykorzystanie systemu dla utrzymania ruchu zapobiega przestojom.

Kontakt optymalizacja produkcji

Zapobiegaj awariom maszyn

Zmniejsz liczbę awarii dzięki strategii planowno-zapobiegawczej.

Pomożemy Ci uwolnić pełny potencjał produkcyjny

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio