Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Strategia eksploatacji planowo-zapobiegawcza

Czym jest planowo-zapobiegawcze utrzymanie ruchu?

Strategia napraw planowo-zapobiegawcza (ang. Planned Maintenance) jest jedną ze strategii eksploatacji maszyn, wykorzystywanych w prewencyjnym utrzymaniu ruchu.

Istotą tego podejścia jest optymalne harmonogramowanie okresowych przeglądów, remontów, napraw, czy obsług technicznych. Stan maszyn jest sprawdzany prewencyjnie co określony czas, a na podstawie tych przeglądów planowane są optymalne momenty napraw i konserwacji.

Strategia ta bazuje na założeniu, że częste, regularne i konsekwentnie przeprowadzane przeglądy i konserwacje minimalizują ryzyko wystąpienia nieplanowanego przestoju, a w jego konsekwencji poważnych strat.

Główne cele strategii planowo-zapobiegawczej

Głównym celem konserwacji planowo-zapobiegawczej (Planned Maintenance) jest ograniczenie liczby przestojów nieplanowanych i kontrola nad ilością przestojów planowanych.

Najważniejsze cele planowanej konserwacji maszyn osiąga się przede wszystkim poprzez dokumentowanie, harmonogramowanie i regularne wykonywanie prac konserwacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości niezbędnych zasobów takich jak:

Zadania w strategii planowo-zapobiegawczej

Eksploatacja maszyn w myśl strategii planowo-zapobiegawczej wymaga regualnego prowadzenia szeregu prac. Do najważniejszych z nich należą:

Są to tylko niektóre najważniejsze czynności, a ich lista może być znacznie dłuższa w zależności od wielkości i specyfiki zarówno obsługiwanego parku maszynowego, jak i samego działu utrzymania ruchu.

Jako przykłady prac konserwacyjnych realizowanych często według strategii planowo-zapobiegawczej możemy wskazać:

Rola systemu CMMS w strategii planowno-zapobiegawczej

Ze względu na ilość pracy i harmonogramów, jakie należy każdego dnia obsługiwać w ramach efektywnej realizacji tego podejścia, niezbędne jest wsparcie systemowe.

Ponieważ każda maszyna i urządzenie mogą podlegać innemu cyklowi konserwacji, działy utrzymania ruchu wykorzystują systemy CMMS dla prawidłowego planowania i realizacji pracy, które automatyzują zarządzanie zasobami produkcyjnymi i ułatwiają zapanowanie nad stanem całego parku maszynowego.

Prawidłową i skuteczną realizację strategii planowo-zapobiegawczej umożliwiają moduły harmonogramowania prac oraz raportowania, które są nieodłącznym elementem systemów dla utrzymania ruchu.

Zalety i wady strategii planowo-zapobiegawczej

Oprócz zmniejszenia liczby przestojów, regularne planowanie i przeprowadzanie konserwacji maszyn niesie ze sobą szereg innych korzyści. Z drugiej strony należy brać pod uwagę także ograniczenia tego podejścia.

Zalety planowanego UR

Wady planowanego UR

Kiedy stosować planowo-zapobiegawczą konserwację maszyn?

Planowo-zapobiegawcza strategia eksploatacji (Planned Maintenance) jest kluczowym elementem utrzymania ruchu każdego zakładu produkcyjnego. Ponadto stanowi naturalną częścią prewencyjnego utrzymania ruchu.

W zależności od różnych czynników jej stosowanie zaleca się dla maszyn o wysokiej i średniej krytyczności dla procesu wytwarzania.

Działania planowo-zapobiegawcze są mniej kosztowne w stosunku do działań strategii CBM i w większości przypadków zupełnie wystarczają w odniesieniu do maszyn średniej krytyczności. W stosunku do elementów zakładu o wysokiej krytyczności taka koncepcja eksploatacji jest naturalnym uzupełnieniem predykcyjnego utrzymania ruchu, które nie uwzględnia planowania stałych przeglądów, lecz ich prognozowanie na podstawie obserwacji stanu technicznego.

Bez względu na zakres stosowania tego podejścia, jego wdrożenie i realizacja powinna być prowadzona w systemie CMMS, który umożliwia uzyskanie najlepszych wyników w zakresie efektywnego utrzymania ruchu.

Optymalne harmonogramy, rozliczanie pracy i wsparcie realizacji przeglądów.

Wypróbuj Queris CMMS

Poznaj i przetestuj bez żadnych zobowiązań nasz system dla utrzymania ruchu. Wypróbuj funkcje wspierające konserwacje planowo-zapobiegawcze.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.