Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego (CBM)

 

Strategia CBM – Condition Based Management

Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego (CBM) jest stosowana w odniesieniu do maszyn z grupy wysokiej krytyczności polegająca na stałym monitorowaniu stanu maszyn i urządzeń za pomocą różnego rodzaju prostych i skutecznych metod diagnostycznych.

Obsługa techniczna, przeglądy, czy naprawy nie mają zaplanowanych stałych terminów, ale decyzje o nich zapadają na bieżąco w oparciu o aktualny stan techniczny. Realizacja tej strategii wymaga nie tylko wykwalifikowanego personelu, lecz również odpowiednich narzędzi, takich jak chociażby systemy CMMS, które pełnią w tym przypadku funkcję zbierania i przetwarzania danych o parku maszynowym oraz przygotowania ich na potrzeby procesów decyzyjnych kierownictwa.

Strategia ta umożliwia osiągnięcie dłuższych resursów międzyobsługowych i znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Działania w jej ramach powinny być oparte na wyznaczeniu optymalnych momentów przeprowadzania obsługi technicznej. Strategia CBM jest wykorzystywana w predykcyjnym utrzymaniu ruchu.

Powrót do bazy wiedzy