Wiedza

Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego (CBM)

Strategia CBM – Condition Based Management

Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego (CBM) jest stosowana w odniesieniu do maszyn z grupy wysokiej krytyczności polegająca na stałym monitorowaniu stanu maszyn i urządzeń za pomocą różnego rodzaju prostych i skutecznych metod diagnostycznych.

Obsługa techniczna, przeglądy, czy naprawy nie mają zaplanowanych stałych terminów, ale decyzje o nich zapadają na bieżąco w oparciu o aktualny stan techniczny. Realizacja tej strategii wymaga nie tylko wykwalifikowanego personelu, lecz również odpowiednich narzędzi, takich jak chociażby systemy CMMS, które pełnią w tym przypadku funkcję zbierania i przetwarzania danych o parku maszynowym oraz przygotowania ich na potrzeby procesów decyzyjnych kierownictwa.

Strategia ta umożliwia osiągnięcie dłuższych resursów międzyobsługowych i znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Działania w jej ramach powinny być oparte na wyznaczeniu optymalnych momentów przeprowadzania obsługi technicznej. Strategia CBM jest wykorzystywana w predykcyjnym utrzymaniu ruchu.

Eksploatuj maszyny z systemem CMMS

Poznaj nasze rozwiązanie, które wyeliminuje awarie i niespodziewane przestoje.

Kontakt optymalizacja produkcji

Popraw dostępność maszyn

Zastosuj wybraną strategię eksploatacji maszyn, która zwiększy efektywność produkcji.

Pomożemy Ci ją wdrożyć

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio