Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu – definicja

Utrzymaniem ruchu (ang. maintenace) nazywamy działania i procesy realizowane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu (takiej jak maszyny, urządzenia, instalacje, itp.) i mające na celu zagwarantowanie jej prawidłowej eksploatacji. Jednakże dzisiaj UR obejmuje także inne, znacznie szersze aspekty niż tylko maszyny i ich pracę.

Cele i funkcje działu utrzymania ruchu

W ramach nowoczesnego utrzymania ruchu możemy wyodrębnić najważniejsze cele, które są realizowane przez służby utrzymania ruchu (SUR), a należą do nich:

  • prowadzenie rejestru pełnego wyposażenia zakładu,
  • konserwacje, remonty i przeglądy maszyn i urządzeń,
  • bieżące usuwanie awarii oraz dbanie o prawidłowe działanie maszyn,
  • zarządzanie gospodarką części zamiennych i dbanie o optymalny stan zapasów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy,
  • maksymalizacja efektywności i wydajności procesów wytwórczych,
  • zapewnienie optymalnego zużycia mediów,
  • realizacja przyjętej strategii utrzymania ruchu.
Nowoczesne utrzymanie ruchu z CMMS
Queris CMMS może wyeliminować awarie w Twojej firmie.
Przetestuj za darmo

Głównym celem działu utrzymania ruchu nadal pozostaje zapewnienie płynnej realizacji zleceń produkcyjnych poprzez utrzymywanie dostępności i pracy maszyn na jak najwyższym poziomie. Sprawne funkcjonowanie tego aspektu produkcji jest jednak możliwe tylko dzięki odpowiedzialnemu nadzorowaniu wielu obszarów jednocześnie. W tym celu zakład powinien przyjąć odpowiednią dla siebie strategię UR i realizować działania nie tylko o charakterze korygującym, ale również profilaktycznym i przewidującym.

Strategie utrzymania ruchu

Ze względu na to, że utrzymanie ruchu nie jest jednorazowym, czy sporadycznym epizodem w działalności zakładu, ale ciągłym procesem, wymaga on odpowiedniego zaplanowania. W tym celu każde przedsiębiorstwo powinno dokonać dokładnej analizy i audytu własnych potrzeb, wymogów i procesów produkcyjnych, aby można było przyjąć optymalny, długofalowy plan działania.

Pomocne przy tworzeniu strategii UR mogą być różnego rodzaju koncepcje, z których każda kładzie nacisk na nieco inny aspekt. Do takich koncepcji zaliczymy np.:

Narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu

W czasach Przemysłu 4.0 najpopularniejszymi narzędziami wspomagającymi organizację działów utrzymania ruchu są rozwiązania informatyczne. Mniejsze firmy wykorzystują do tego arkusze kalkulacyjne Excel albo proste, darmowe programy komputerowe. Przedsiębiorstwa, które posiadają wydzieloną i lepiej zorganizowaną jednostkę SUR decydują się na w pełni profesjonalne narzędzia, czyli systemy CMMS. Są one rozwiązaniami dedykowanymi właśnie działom technicznym i osobom związanym z tzw. maintenance.

Wypróbuj system CMMS w swoim dziale UR

Wyeliminuj awarie i zwiększ dostępność maszyn. Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną systemu Queris CMMS.

Przetestuj za darmo Queris CMMS
Powrót do bazy wiedzy