Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu – definicja

Utrzymaniem ruchu (ang. maintenace) nazywamy działania i procesy realizowane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu (takiej jak maszyny, urządzenia, instalacje, itp.) i mające na celu zagwarantowanie jej prawidłowej eksploatacji. Utrzymanie ruchu obejmuje takie aspekty jak na przykład:

Cele i funkcje działu utrzymania ruchu

W ramach nowoczesnego utrzymania ruchu możemy wyodrębnić najważniejsze cele, które są realizowane przez służby utrzymania ruchu (SUR), a należą do nich:

Głównym celem działu utrzymania ruchu nadal pozostaje zapewnienie płynnej realizacji zleceń produkcyjnych poprzez utrzymywanie dostępności i pracy maszyn na jak najwyższym poziomie. Sprawne funkcjonowanie tego aspektu produkcji jest jednak możliwe tylko dzięki odpowiedzialnemu nadzorowaniu wielu obszarów jednocześnie. W tym celu zakład powinien przyjąć odpowiednią dla siebie strategię UR i realizować działania nie tylko o charakterze korygującym, ale również profilaktycznym i przewidującym.

Strategie utrzymania ruchu

Ze względu na to, że utrzymanie ruchu nie jest jednorazowym, czy sporadycznym epizodem w działalności zakładu, ale ciągłym procesem, wymaga on odpowiedniego zaplanowania. W tym celu każde przedsiębiorstwo powinno dokonać dokładnej analizy i audytu własnych potrzeb, wymogów i procesów produkcyjnych, aby można było przyjąć optymalny, długofalowy plan działania.

Pomocne przy tworzeniu strategii UR mogą być różnego rodzaju koncepcje, z których każda kładzie nacisk na nieco inny aspekt. Do takich koncepcji zaliczymy na przykład:

Narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu

W czasach Przemysłu 4.0 najpopularniejszymi narzędziami wspomagającymi organizację działów utrzymania ruchu są rozwiązania informatyczne. Mniejsze firmy wykorzystują do tego arkusze kalkulacyjne Excel albo proste, darmowe programy komputerowe.

Przedsiębiorstwa, które posiadają wydzieloną i lepiej zorganizowaną jednostkę SUR decydują się na w pełni profesjonalne systemy, czyli systemy CMMS. Są one dedykowane działom technicznym i obsługują wiele aspektów zarządzania utrzymaniem ruchu, w tym także gospodarkę magazynową części zamiennych czy zarządzanie narzędziami.

Nowoczesne utrzymanie ruchu

Wyeliminuj awarie w swojej firmie z systemem CMMS.

Kontakt optymalizacja produkcji

Wypróbuj system CMMS w swoim dziale utrzymanie ruchu

Wyeliminuj awarie i zwiększ dostępność maszyn.

Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną systemu Queris CMMS

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio po więcej szczegółów.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.