Czym jest system CMMS?

 

System CMMS, czyli wsparcie dla utrzymania ruchu

CMMS to skrót od Computerised Maintenance Management Systems, co można przetłumaczyć jako system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Systemy klasy CMMS to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują wydzielone, zorganizowane jednostki odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na określonym poziomie. O samym utrzymaniu ruchu więcej przeczytasz tutaj.

Obecnie często można spotkać się również z określeniem EAM, które jest skrótem od Enterprise Asset Management, czyli zarządzaniem nie tylko wyposażeniem produkcyjnym (parkiem maszyn), ale całym fizycznym majątkiem przedsiębiorstwa, takim jak budynki, instalacje, infrastruktura techniczna, flota samochodowa, itp. Bardzo często pojęcia te są stosowane zamiennie ze względu na to, że większość dzisiejszych systemów CMMS w wyniku swojego rozwoju, posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie nie tylko parkiem maszyn, ale właśnie całym majątkiem firmy.

Oprogramowanie dla służb utrzymania ruchu, aby było użyteczne, musi posiadać pewien zestaw niezbędnych funkcji, do których zaliczymy:

 • możliwość prowadzenia rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich),
 • automatyczne rejestrowanie i powiadamianie o zdarzeniach (np. awariach, przestojach, wymianach),
 • zarządzanie gospodarką magazynową części zamiennych,
 • możliwość elektronicznego gromadzenia i przetwarzania dokumentacji,
 • możliwość generowania różnego rodzaju raportów, analiz i zestawień,
 • obsługę systemu poprzez urządzenia mobilne,
 • wsparcie planowania kosztów i budżetów.

Należy jednak pamiętać, że każda firma i każdy zakład ma różne potrzeby i oczekiwania, w związku z tym zakres pożądanych funkcji może się różnić. Zadaniem dobrego dostawcy jest umiejętne dopasowanie się do wymagań i taka konfiguracja własnego rozwiązania, aby w pełni zaspokajało potrzeby danego zakładu. Między innymi dlatego tak ważna jest elastyczność systemów CMMS, na którą kładzie się bardzo duży nacisk.

 

System CMMS w praktyce

System jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym, dlatego warto uświadomić sobie jak tego typu narzędzie wygląda w praktyce. Komputerowe wspomaganie utrzymania ruchu to szereg różnych elementów, które tworzą zgraną całość. Do najistotniejszych zaliczymy:

 • aplikację użytkownika do obsługi systemu (desktopowa, mobilna, przeglądarkowa, itp.)
 • serwer
 • bazę danych
 • elementy umożliwiające komunikację pomiędzy oprogramowaniem a maszynami (sterowniki, hosty, itp.)

System CMMS, jak każdy inny, jest swego rodzaju “siatką powiązań” umożliwiających wymianę danych i komunikację pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Uproszczone, przykładowe zobrazowanie takiego rozwiązania zostało przedstawione na poniższej ilustracji.

 

Profesjonalne rozwiązanie CMMS dla utrzymania ruchu nie jest zatem zwykłym programem komputerowym, który wystarczy zainstalować na komputerze. Systemy SUR są znacznie bardziej rozbudowanymi narzędziami, a przez to są w stanie zapewnić obszerną funkcjonalność, która rzeczywiście wspomaga pracę mechaników.

Powrót do bazy wiedzy