Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Strategia pracy do uszkodzenia (RTF)

Na czym polega strategia pracy do uszkodzenia Run to Failure (RTF)?

Podejście eksploatacji RTF polega na podejmowaniu czynności naprawczo-konserwacyjnych dopiero w momencie wystąpienia awarii i zdarzeń niepożądanych związanych z daną maszyną, czy urządzeniem. Dopóki dany element zakładu pracuje prawidłowo, dopóty nie jest on obejmowany regularną kontrolą i konserwacjami.

Podejście run to failure, w przeciwieństwie do reakcyjnego utrzymania ruchu, jest strategią przemyślaną i stosowaną z pełną świadomością w odniesieniu do wybranych elementów parku maszynowego.

Kiedy stosować konserwację Run to Failure (RTF)?

Strategia pracy do uszkodzenia (RTF) stosowana jest najczęściej w przypadku zasobów niekrytycznych i takich elementów, których regularna konserwacja nie zmniejsza prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

Run to failure - strategia pracy do uszkodzenia. Wykres podatności zasobu na uszkodzenie
Podatność na uszkodzenie zasobu, który może być objęty strategią RTF
Run to failure - strategia pracy do uszkodzenia. Wykres podatności zasobu na uszkodzenie
Podatność na uszkodzenie zasobu, który może być objęty strategią Run to Failure.

Planowemu utrzymaniu do uszkodzenia (run to failure) podlegają najczęściej poniżej wskazane zasoby

Przykłady: lampy, narzędzia niskokosztowe, ogrodzenia i barierki, elementy infrastruktury zakładu niebiorące udziału w procesach produkcji.
Przykłady ograniczeń: bardzo wysokie koszty konserwacji, długi czas konserwacji, duże ryzyko uszkodzenia podczas konserwacji.
Przykłady: żarówki, opony, bezpieczniki, ekrany i wyświetlacze, elementy sterujące.

Planowanie konserwacji po uszkodzeniu według strategii Run to Failure (RTF)

Strategia pracy do uszkodzenia RTF jest świadomie stosowanym elementem prewencyjnego utrzymania ruchu, dlatego należy ustalić jej zakres, zasady i realizację, aby przyniosła ona pożądane korzyści, a nie stała się przyczyną dodatkowych kosztów. Podobnie jak inne strategie eksploatacji powinna ona zostać dokładnie przeanalizowana i zaplanowana.

Przyjmując strategię RTF odnośnie wybranych zasobów, ustal:

W praktyce najważniejszą różnicą między planowaniem pracy do uszkodzenia, a czynnościami związanymi z konserwacją zapobiegawczą jest wiedza o tym kiedy powinna odbyć się konserwacja lub naprawa.

Strategia pracy do uszkodzenia Run to Failure (RTF) w systemie CMMS

Systemy CMMS ułatwiają realizację podejścia RTF, a gdy jest ono elementem prewencyjnego utrzymania ruchu, należy skorzystać z funkcji takiego systemu, aby przyspieszyć i ułatwić realizację prac naprawczych.

Queris CMMS wspiera podejście RTF między innymi poprzez takie funkcjonalności jak historia napraw zasobów, wyliczanie wskaźników pracy i awarii, informacja o dostępności części zamiennych, szybkie powiadomienia o awariach czy szablony napraw zasobów objętych strategią pracy do uszkodzenia.

Strategia RTF w utrzymaniu ruchu

Podejście Run to Failure jest jedną z pełnoprawnych i uzasadnionych strategii eksploatacji zasobów, o ile jego realizacja jest wynikiem świadomej decyzji, podjętej w oparciu o rzetelną analizę. W przeciwnym razie staje się ono wyłącznie nieplanowaną i reaktywną konserwacją, która zamiast korzyści przynosi zwykle spadek efektywności parku maszynowego i znaczny wzrost kosztów utrzymania ruchu.

Sprawdź jak Queris CMMS wspiera podejście RTF w utrzymaniu ruchu.

Wypróbuj Queris CMMS

Poznaj i przetestuj bez żadnych zobowiązań system dla utrzymania ruchu, który pomoże Ci rozważnie wprowadzić strategię pracy do uszkodzenia Run to Failure.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.