Wiedza

Strategia pracy do uszkodzenia (RTF)

Strategia pracy do uszkodzenia – Run to Failure (RTF)

Podejście eksploatacji RTF polega na podejmowaniu czynności naprawczo-konserwacyjnych dopiero w momencie wystąpienia awarii i zdarzeń niepożądanych związanych z daną maszyną, czy urządzeniem. Dopóki dany element zakładu pracuje prawidłowo, dopóty nie jest on obejmowany regularną kontrolą i konserwacjami.

Strategia ta jest stosowana w odniesieniu do maszyn o niskim stopniu krytyczności, których awarie i przestoje mają niewielki wpływ na proces produkcyjny lub których ogólne koszty naprawy są niższe, niż koszty działań zapobiegawczych.

Strategia pracy do uszkodzenia jest powszechnie realizowana w zakładach, które (świadomie bądź nie) realizują koncepcję reakcyjnego utrzymania ruchu dla ogółu maszyn i wyposażenia. Nieświadome stosowanie tego podejścia bez analizy i oceny generuje zwykle większe koszty działalności.

Podejście RTF jest jednak także elementem prewencyjnego utrzymania ruchu, jednakże w tym przypadku decyzja o przyjęciu takiej strategii eksploatacji w odniesieniu do wybranych elementów parku maszyn jest świadoma i skalkulowana, a jej realizacja obniża, zamiast podwyższać, koszty związane z kompleksowym utrzymaniem ruchu w zakładzie produkcyjnym. Nie jest też stosowana powszechnie dla wszystkich zasobów, ale tylko w stosunku do tego wyposażenia, które w wyniku analizy zostało zakwalifikowane do grupy niskiej, lub co najwyżej średniej krytyczności.

Konserwuj maszyny ze wsparciem systemu

Prowadź skuteczne i efektywne utrzymanie ruchu dzięki systemowi…

Kontakt optymalizacja produkcji

Popraw wyniki utrzymania ruchu

Ogranicz liczbę awarii i zwiększ dostępność maszyn dzięki rozwiązaniu dla utrzymania ruchu.

Napisz do nas, a pomożemy Ci wdrożyć skuteczną strategię

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio