Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Reakcyjne utrzymanie ruchu

Istota reakcyjnego utrzymania ruchu

Reakcyjne (awaryjne) podejście do utrzymania ruchu polega przede wszystkim na podejmowaniu działań naprawczych i korygujących w momencie wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak awarie, przestoje, nieplanowane zmniejszenia tempa pracy maszyn, itp. Nie prowadzi się takich czynności jak testy, harmonogramowanie przeglądów, inspekcje, czy planowane wymiany części.

Reakcyjne utrzymanie ruchu polega przede wszystkim na gaszeniu pożarów i jest przeciwieństwem strategii prewencyjnego utrzymania ruchu. Mimo, że w dzisiejszych realiach reakcyjne UR jest nieefektywne i drogie, wiele zakładów wciąż nie podejmuje się opracowania skuteczniejszej strategii zarządzania własnym parkiem maszynowym.

Należy pamiętać, że ogólne podejście do utrzymania ruchu nie jest tym samym, co strategia eksploatacji maszyn. Awaryjne UR może być niesłusznie mylone ze strategią utrzymania do uszkodzenia (RTF), lecz mimo, że zakład realizujący taką filozofię (świadomie, bądź nie) rzeczywiście ją wykorzystuje, nie można powiedzieć, że posiadają one tożsame założenia.

Charakterystyka reakcyjnego utrzymania ruchu

W reakcyjnym utrzymaniu ruchu, mechanicy prowadzą jedynie dokumentację dotyczącą maszyn i części zamiennych oraz kontrolują ich stan magazynowy, aby w razie awarii można było szybko wymienić potrzebną część. Zazwyczaj nie analizuje siętutaj ani żywotności części, ani średniego czasu pracy maszyn (również wskaźnika MTBF), ani liczby przestojów, itp. Najważniejsze jest to, aby maszyna w danej chwili działała, a w momencie pojawienia się przestoju (bądź przesłanki o jego wystąpieniu), usterka została sprawnie usunięta, a urządzenie doprowadzone do stanu pełnej gotowości do pracy.

Ujęcie reakcyjne opiera się także na korygowaniu pracy maszyn, tzn. ich naprawie w chwili, gdy zaczyna się obserwować nieprawidłową pracę, ale nieskutkującą jeszcze awarią i przestojem. Strategia korygująca jest swego rodzaju wyprzedzeniem zbliżającej się awarii, ale nie można powiedzieć, aby była to szeroko pojęta prewencja.

Za zaletę reakcyjnego utrzymania ruchu często podaje się niski koszt początkowy tego podejścia. Rzeczywiście prewencja, czy predykcja wymagają większych nakładów (pracy i finansowych) przy rozpoczęciu realizacji tych strategii, jednak należy pamiętać, że w ogólnym rozrachunku całkowite koszty reakcyjnego utrzymania ruchu mogą być nawet czterokrotnie wyższe niż w przypadku podejścia prewencyjnego lub predykcyjnego.

Konsewkencje reakcyjnego utrzymania ruchu

Wspomniane wcześniej rosnące koszty nie są jednak jedynymi konsekwencjami nieprzemyślanego/nieplanowanego stosowania podejścia reakcyjnego. Strategia ta realizowana nieświadomie i w odniesieniu do całego posiadanego majątku może także skutkować innymi, poważnymi konsekwencjami, które zostały opisane w osobnym artykule – Konsekwencje reakcyjnego utrzymania ruchu.

Zamień reakcyjne utrzymanie ruchu na prewencję

Zobacz ile możesz zyskać realizując utrzymanie ruchu z systemem…

Kontakt optymalizacja produkcji

Popraw wyniki utrzymania ruchu

Wnieś reakcyjne utrzymanie ruchu na wyższy poziom.

Napisz do nas, a pomożemy Ci wyeliminować niespodziewane awarie

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.