Integracja systemu CMMS z systemem ERP

 

System CMMS, podobnie jak system MES, również jest narzędziem, od którego w wielu firmach oczekuje się należytej wymiany informacji z rozwiązaniem nadrzędnym, jakim jest system ERP. Powiązanie tych obszarów pozwala efektywniej zarządzań utrzymaniem ruchu w kontekście rozwoju całego przedsiębiorstwa, głównie ze względu na integrację w takich obszarach jak:

  • informacje o maszynach i urządzeniach jako majątku trwałym przedsiębiorstwa,
  • dane związane z gospodarką magazynową części zamiennych,
  • relacje z kontrahentami i dostawcami mającymi związek z utrzymaniem ruchu,
  • zapotrzebowanie i zamówienia części zamiennych i materiałów w kontekście transakcji,
  • dane o pracownikach w kontekście zarządzania personelem (zatrudnienie, harmonogram pracy, okresowe badania pracowników, i inne)
  • kontrola wydatków i budżetów związanych z utrzymaniem ruchu.

 

Przykładowe korzyści integracji systemów ERP i CMMS

Wymiana informacji pomiędzy oprogramowaniem CMMS i systemem ERP umożliwia efektywniejsze tworzenie strategii dla utrzymania ruchu oraz wpływa na jakość pozyskiwanych danych. Integracja pozwala wyeliminować często występującą izolację działu UR, która bardzo negatywnie wpływa nie tylko na pracowników tej jednostki biznesowej, ale także na wydajność procesów.

Sprawniejszy przepływ informacji na płaszczyźnie CMMS-ERP wyzwala potencjał do znacznie lepszej organizacji pracy mechaników, zapewnia efektywną kontrolę stanów magazynowych części zamiennych, a także prezentuje bardziej wiarygodny obraz stanu całego zakładu. Firmy integrujące te dwa rozwiązania często wskazują także na zdecydowanie lepszą kontrolę kosztów napraw i modernizacji, co przyczynia się do podejmowania optymalnych decyzji związanych ze strategią eksploatacji maszyn.

Powrót do bazy wiedzy