Co to jest SCADA?

System SCADA

System SCADA (z angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition), to oprogramowanie wykorzystywane w fabrykach do nadzorowania i kontrolowania procesów technologicznych i produkcyjnych. SCADA system komputerowy integruje sterowniki PLC, które dostarczają dane niezbędne do wizualizacji przebiegu procesów, a także umożliwiają sterowanie tymi procesami. Dane płynące z maszyn przetwarzają na język zrozumiały dla ludzi.

SACDA? Steruj produkcją z systemem MES
Zwiększ wydajność produkcji z naszym rozwiązaniem
Poznaj Queris MES

Główne zadania systemu SCADA

Systemy SCADA pełnią przede wszystkim rolę informatora, najczęściej o bieżącym stanie nadzorowanych urządzeń. Dzięki przetwarzaniu danych płynących z maszyn na formę zrozumiałą dla człowieka, umożliwiają sterowanie urządzeniami, ich uruchamianie, zatrzymywanie oraz wysyłanie poleceń wykonania innych, typowych dla nich czynności.

Podobnie jak system MES, mogą być stosowane w celu poprawy wydajności produkcji i wzrostu wartości wskaźnika OEE, jednak oferują znacznie mniejsze możliwości w tym zakresie niż system realizacji produkcji.

Zwiększaj wydajność produkcji kompleksowo
Monitoruj procesy i steruj produkcją z systemem MES
Poznaj Queris MES

Aplikacja i program SCADA

Z punktu widzenia aplikacji użytkownika końcowego oprogramowanie najczęściej prezentuje schemat linii produkcyjnej, na której naniesione są informacje o procesie (np. temperatura, ciśnienie, stan zasilania, itp.) i maszynach. Dzięki temu z jednego miejsca można sterować większą liczbą urządzeń i robić to w sposób bardziej zaawansowany niż w przypadku korzystania jedynie z paneli HMI.

System SCADA a HMI

Systemy SCADA dają większe możliwości komunikacji pomiędzy konkretną maszyną a jej operatorem, która może odbywać się na szerszą skalę i z większym zaawansowaniem. Są one niejako systemem nadrzędnym wobec paneli HMI. Najwyraźniejsze różnice można wskazać w kilku obszarach:

  • Hardware: SCADA – komputer PC, serwer / HMI – dedykowany panel operatorski
  • System operacyjny: SCADA – Windows, Windows Serwer / HMI – własny, Windows, czasem Linux
  • Archiwizacja danych: SCADA – szeroka / HMI – brak lub ograniczona
  • Bazy danych: SCADA – wykorzystuje, najczęściej MSSQL, mySQL, Oracle, PostgreSQL i inne / HMI – zwykle nie korzysta się z baz danych

System MES – dalej i więcej niż SCADA

Monitoruj maszyny, zwiększaj wydajność procesów i produkuj więcej tymi samymi zasobami. Zobacz jak to się dzieje w systemie MES.

Zobacz jak działa Queris MES
Powrót do bazy wiedzy