Co to jest SCADA?

 

System SCADA

System informatyczny SCADA (z angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition), to oprogramowanie wykorzystywane w fabrykach do nadzorowania i kontrolowania procesów technologicznych i produkcyjnych. SCADA jako system komputerowy integruje sterowniki PLC, które dostarczają dane niezbędne do wizualizacji przebiegu procesów, a także umożliwiają sterowanie tymi procesami.

Systemy tego typu pełnią rolę informatora, przede wszystkim o bieżącym stanie urządzeń, które są objęte nadzorem. Zaś dzięki przetwarzaniu danych płynących z maszyn na formę przyjazną człowiekowi, umożliwiają też sterowanie urządzeniami, ich uruchamianie, zatrzymywanie oraz wysyłanie poleceń wykonania innych, typowych dla nich czynności.

Z punktu widzenia aplikacji użytkownika końcowego oprogramowanie najczęściej prezentuje schemat linii produkcyjnej, na której nanoszone są różnego rodzaju informacje o procesie (np. temperatura, ciśnienie, stan zasilania, itp) i maszynach. Dzięki temu z jednego miejsca można sterować większą liczbą urządzeń i robić to w sposób bardziej zaawansowany niż w przypadku korzystania jedynie z paneli HMI.

 

SCADA a HMI

Można powiedzieć, że systemy SCADA dają większe możliwości komunikacji pomiędzy konkretną maszyną a jej operatorem, która może odbywać się na szerszą skalę i z większym zaawansowaniem. Są one niejako systemem nadrzędnym wobec paneli HMI. Najwyraźniejsze różnice można wskazać w kilku obszarach:

  • Hardware: SCADA – komputer PC, serwer / HMI – dedykowany panel operatorski
  • System operacyjny: SCADA – Windows, Windows Serwer / HMI – własny, Windows, czasem Linux
  • Archiwizacja danych: SCADA – szeroka / HMI – brak lub ograniczona
  • Bazy danych: SCADA – wykorzystuje, najczęściem MSSQL, mySQL, Oracle, PostgreSQL i inne / HMI – zwykle nie korzysta się z baz danych
Powrót do bazy wiedzy