Integracja systemu MES z systemem ERP

 

Współpraca systemu MES i ERP

Zespolenie systemów klasy ERP i MES (warstwy biznesowej z produkcyjną) przynosi wymierne korzyści przekładające się na usprawnienie procesów związanych z realizacją zleceń produkcyjnych. Integracja tych narzędzi, tak jak każda integracja systemów, umożliwia wykorzystywanie różnych danych bez tworzenia niepotrzebnych duplikatów i poświęcania dodatkowego czasu na wprowadzanie informacji. Automatyzacja procesu wymiany danych wpływa także na wyższą wydajność produkcji oraz lepsze jej odwzorowanie w kontekście finansowo-księgowym.

 

Obszary i korzyści integracji systemów MES i ERP

Zakres wymiany danych między systemem MES i ERP najczęściej obejmuje:

  • pobieranie danych o nowych zleceniach,
  • wymianę informacji o zleceniach w toku,
  • raportowanie o stanie i jakości produkcji,
  • przepływ informacji na temat szacowanych terminów realizacji,
  • raportowanie na temat zakończonych zleceń,
  • wymianę danych finansowo-księgowych o przyjętych i realizowanych zleceniach.

Integracja tych dwóch rozwiązań może także obejmować sferę gospodarki materiałowej, surowców oraz magazynu wyrobów gotowych, czy danych kadrowych (związanych z operatorami maszyn).

Większy zakres integracji pomiędzy systemem ERP i MES wpływa na wyższą wydajność pracy oraz dokładniejszy przekaz informacji ze względu na to, że poszczególnych danych nie trzeba wprowadzać ręcznie, ale są one automatycznie pobierane z jednego, bądź drugiego środowiska. Efektem takiego podejścia jest także mniejsza ilość popełnianych błędów oraz poprawa współpracy na linii produkcja – dział sprzedaży.

Powrót do bazy wiedzy