Integracja systemu CMMS z systemem MES

Integracja rozwiązania klasy MES z oprogramowaniem klasy CMMS jest powiązaniem obejmującym systemy należące do tej samej warstwy narzędzi IT, czyli warstwy produkcyjnej. W tym działaniu łączy się informacje związane z realizacją zleceń produkcyjnych i utrzymaniem ruchu.

 

Obszary integracji systemów MES i CMMS

Wymiana informacji między systemami MES i CMMS dotyczy zazwyczaj następujących obszarów:

  • zgłaszania i sygnalizowania awarii oraz przyczyn przestojów,
  • wizualizacji stanu maszyn i urządzeń,
  • planowania prac konserwacyjnych i remontowych,
  • wymiany danych na temat obłożenia zasobów produkcyjnych,
  • wydajności i awaryjności poszczególnych maszyn.

 

Cele i korzyści integracji systemów CMMS i MES

Integracja produkcji z utrzymaniem ruchu jest przeprowadzana przede wszystkim w celu lepszego harmonogramowania zadań związanych z konserwacją linii produkcyjnych. Osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę maszyn mogą zaplanować ich przeglądy i remonty bez kolidowania z produkcyjnym czasem pracy maszyny, gdy mają dokładną wiedzę na temat ich dostępności. W przypadku kiedy linie produkcyjne są w ruchu 24 godziny na dobę, czynności konserwacyjne można przeprowadzić w czasie, który w najmniejszym stopniu wpłynie na wydajność produkcji i wartość wskaźnika OEE.

Wymiana danych między systemem CMMS i MES jest korzystna także dla kierowników produkcji, którzy dzięki tym powiązaniom są w stanie rzetelnie ocenić przyczyny pojawiających się przestojów. Ponadto mogą kontrolować prace prewencyjne (np. przeglądy i konserwacje) oraz odpowiednio dostosować harmonogram produkcji do tych zdarzeń.

Zadaniem integracji systemów tej klasy jest przede wszystkim poprawienie wyników produkcyjnych, uzyskanie wyższej wydajności oraz ograniczenie, lub jeśli to możliwe – całkowita eliminacja, konfliktów na linii produkcja-utrzymanie ruchu poprzez bardziej precyzyjną wymianę informacji i zacieśnienie wzajemnej współpracy.

Powrót do bazy wiedzy