Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Integracja systemu CMMS z systemem MES

Integracja systemu MES z oprogramowaniem CMMS jest powiązaniem obejmującym systemy należące do tej samej warstwy narzędzi IT, czyli warstwy produkcyjnej. W tym działaniu łączy się informacje związane z realizacją zleceń produkcyjnych i utrzymaniem ruchu.

Obszary integracji systemów produkcji i utrzymania ruchu

Wymiana informacji między systemami MES i CMMS dotyczy zazwyczaj następujących obszarów:

Cele i korzyści integracji systemów CMMS i MES

Integracja produkcji z utrzymaniem ruchu jest przeprowadzana przede wszystkim w celu lepszego harmonogramowania zadań związanych z konserwacją linii produkcyjnych. Osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę maszyn mogą zaplanować ich przeglądy i remonty bez kolidowania z produkcyjnym czasem pracy maszyny, gdy mają dokładną wiedzę na temat ich dostępności. W przypadku kiedy linie produkcyjne są w ruchu 24 godziny na dobę, czynności konserwacyjne można przeprowadzić w czasie, który w najmniejszym stopniu wpłynie na wydajność produkcji i wartość wskaźnika OEE.

Wymiana danych między systemem CMMS i MES jest korzystna także dla kierowników produkcji, którzy dzięki tym powiązaniom są w stanie rzetelnie ocenić przyczyny pojawiających się przestojów. Ponadto mogą kontrolować prace prewencyjne (np. przeglądy i konserwacje) oraz odpowiednio dostosować harmonogram produkcji do tych zdarzeń.

Zadaniem integracji systemów tej klasy jest przede wszystkim poprawienie wyników produkcyjnych, uzyskanie wyższej wydajności oraz ograniczenie, lub jeśli to możliwe – całkowita eliminacja, konfliktów na linii produkcja-utrzymanie ruchu poprzez bardziej precyzyjną wymianę informacji i zacieśnienie wzajemnej współpracy.

Integracje systemów produkcyjnych

Zintegrujemy Twoją produkcję

Przeprowadź audyt wydajności produkcji i połącz narzędzia dla większej wydajności.

Kontakt optymalizacja produkcji

Zintegruj produkcję z utrzymaniem ruchu

Zwiększ wydajność produkcji i przyspiesz przepływ informacji dzięki integracji systemów.

Napisz do nas w sprawie integracji

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.