Queris dołącza do stowarzyszenia PAMMS

Oficjalnie dołączamy do stowarzyszenia PAMMS

Po powołaniu do życia Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym w 2019 roku razem z innymi osobami i podmiotami, teraz staliśmy się oficjalnie członkiem wspierającym tej organizacji.

Początki Stowarzyszenia PAMMS

Dwa lata temu wśród osób związanych z zarządzaniem majątkiem i utrzymaniem ruchu zrodziła się idea utworzenia stowarzyszenia, które będzie promować i rozwijać najlepsze praktyki z tego zakresu. Byliśmy wtedy jednym z uczestników spotkań inicjujących, a jako członkowie założyciele osobiście tą wspaniałą ideę wsparli Tomasz Zieliński i Arkadiusz Więdłocha.

Wreszcie sfinalizowane zostały wszystkie formalności, a grupa miłośników i ekspertów zarządzania majątkiem stała się pełnoprawnym stowarzyszeniem, w poczet którego przyjmowani są kolejni członkowie.

Cele i zadania PAMMS

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS powstało w celu promocji najlepszych praktyk zarządzania zasobami technicznymi. Organizacja popularyzuje tę dziedzinę działalności, a także wspiera swoich członków poprzez szkolenia, webinaria, seminaria i inne działania rozwijające zawodowe kompetencje.

Stowarzyszenie konsoliduje środowisko ekspertów i na wzór zagranicznych jednostek o podobnym profilu staje się krajowym centrum wymiany wiedzy o zarządzaniu majątkiem.

Oprócz tego, PAMMS prowadzi działalność naukowo-badawczą, w ramach której rozwija współczesne metody zarządzania oraz poszukuje nowych rozwiązań, zwiększających efektywność działań w zakresie:

  • zarządzania zasobami technicznymi,
  • zarządzania utrzymaniem ruchu,
  • inwentaryzacji i zarządzania majątkiem trwałym,
  • lean management,
  • oraz innych aspektów zarządzania majątkiem.

Dołącz do PAMMS

Cieszymy się, że jako jeden z polskich liderów rynku rozwiązań dla produkcji (system Queris MES) i utrzymania ruchu (system Queris CMMS) możemy dzielić się naszym bogatym doświadczeniem z innymi członkami stowarzyszenia PAMMS.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w jego szeregi, żeby poszerzać własne horyzonty, podejmować współpracę z ekspertami i osiągać jeszcze lepsze wyniki w obszarze zarządzania majątkiem.

Opublikowano

Przeczytaj więcej aktualności