Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Queris dołącza do stowarzyszenia PAMMS

Oficjalnie dołączamy do stowarzyszenia PAMMS

Po powołaniu do życia Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym w 2019 roku razem z innymi osobami i podmiotami, teraz staliśmy się oficjalnie członkiem wspierającym tej organizacji.

Początki Stowarzyszenia PAMMS

Dwa lata temu wśród osób związanych z zarządzaniem majątkiem i utrzymaniem ruchu zrodziła się idea utworzenia stowarzyszenia, które będzie promować i rozwijać najlepsze praktyki z tego zakresu. Byliśmy wtedy jednym z uczestników spotkań inicjujących, a jako członkowie założyciele osobiście tą wspaniałą ideę wsparli Tomasz Zieliński i Arkadiusz Więdłocha.

Wreszcie sfinalizowane zostały wszystkie formalności, a grupa miłośników i ekspertów zarządzania majątkiem stała się pełnoprawnym stowarzyszeniem, w poczet którego przyjmowani są kolejni członkowie.

Cele i zadania PAMMS

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS powstało w celu promocji najlepszych praktyk zarządzania zasobami technicznymi. Organizacja popularyzuje tę dziedzinę działalności, a także wspiera swoich członków poprzez szkolenia, webinaria, seminaria i inne działania rozwijające zawodowe kompetencje.

Stowarzyszenie konsoliduje środowisko ekspertów i na wzór zagranicznych jednostek o podobnym profilu staje się krajowym centrum wymiany wiedzy o zarządzaniu majątkiem.

Oprócz tego, PAMMS prowadzi działalność naukowo-badawczą, w ramach której rozwija współczesne metody zarządzania oraz poszukuje nowych rozwiązań, zwiększających efektywność działań w zakresie:

  • zarządzania zasobami technicznymi,
  • zarządzania utrzymaniem ruchu,
  • inwentaryzacji i zarządzania majątkiem trwałym,
  • lean management,
  • oraz innych aspektów zarządzania majątkiem.

Dołącz do PAMMS

Cieszymy się, że jako jeden z polskich liderów rynku rozwiązań dla produkcji (system Queris MES) i utrzymania ruchu (system Queris CMMS) możemy dzielić się naszym bogatym doświadczeniem z innymi członkami stowarzyszenia PAMMS.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w jego szeregi, żeby poszerzać własne horyzonty, podejmować współpracę z ekspertami i osiągać jeszcze lepsze wyniki w obszarze zarządzania majątkiem.

Opublikowano

Ostatnia aktualizacja

Przeczytaj więcej aktualności

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.