PressGlass

Zakres współpracy: system CMMS

Press Glass S.A. jest największym w Europie niezależnym producentem szyb zespolonych aktywnym również na innych kontynentach. Roczna wielkość produkcji sięga 4 mln metrów kwadratowych szyb, a obroty przedsiębiorstwa kształtują się w okolicach 1,1 mld zł rocznie. Polski producent mający swoje zakłady nie tylko w Polsce, ale również w Chorwacji i Wielkiej Brytanii, wybrał Queris jako swojego dostawcę systemu CMMS.

Wdrożenie miało charakter wielozakładowy, ponieważ oprócz firmy w Polsce, systemem została objęta także zagraniczna spółka-córka w Chorwacji. Łącznie z oprogramowania Queris CMMS korzystają 4 zakłady produkcyjne Grupy Press Glass zlokalizowane w Polsce i Chorwacji.

Implementacja programu dla działu utrzymania ruchu objęła także integrację z funkcjonującym już w przedsiębiorstwie systemem ERP w celu usprawnienia przepływu informacji wewnątrz organizacji.

Prace programistyczno-konfiguracyjne poprzedziła analiza przedwdrożeniowa, a po uruchomieniu systemu, pracownicy klienta zostali przeszkoleni w zakresie pracy i obsługi programu.

Powróć do listy klientów