Paged Sklejka

Zakres współpracy: system CMMS

Paged Sklejka jest częścią polskiej Grupy Paged zajmującej się produkcją mebli oraz wyrobów drewnianych i drewnopochodnych. Zakłady Paged Sklejki wytwarzają wysokiej jakości sklejki cechujące się dużą wytrzymałością materiału. Dla tego klienta zrealizowaliśmy kompleksowe wdrożenie naszego systemu CMMS wspierającego działy utrzymania ruchu.

Ukończony w listopadzie 2017 roku projekt wdrożeniowy objął swoim zasięgiem trzy zakłady, których procesy utrzymania ruchu są od tej pory integrowane w jednym systemie – Queris CMMS. Wymiana informacji między poszczególnymi oddziałami pomaga lepiej zaplanować pracę, gospodarkę magazynową części zamiennych, jak również działania konserwacyjne i prewencyjne.

Wdrożenie nowego oprogramowania było związane także z jego dostosowaniem do dotychczasowego środowiska informatycznego klienta. W jej ramach wykonano pełną integrację z systemem ERP (Impuls), co umożliwia jeszcze lepsze wykorzystywanie danych przetwarzanych w obu rozwiązaniach oraz eliminuje potencjalną możliwość ich dublowania.

Kierownictwo Paged Sklejki podjęło także decyzję o wykorzystaniu dostępnych możliwości mobilnej obsługi systemu. Dzięki temu pracownicy przedsiębiorstwa są w stanie użytkować program poprzez prostą w obsłudze aplikację mobilną, a nie tylko komputery stacjonarne.

Najważniejszymi aspektami realizacji wdrożenia systemu CMMS w zakładach Paged Sklejki były zatem:

  • wielozakładowość, czyli integracja trzech różnych działów UR, które wykorzystują od tej pory jeden system oparty na wspólnej bazie danych;
  • integracja z systemem ERP, która umożliwia efektywniejszy przepływ danych pomiędzy różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa (gospodarka magazynowa, zamówienia, zarządzanie personelem, itp.);
  • mobilność, czyli wykorzystanie do obsługi systemu smartfonów z systemem Android, które niejednokrotnie przyspieszają wprowadzanie danych i dają możliwość precyzyjnej rejestracji informacji z każdego miejsca.
Powróć do listy klientów