Eko Okna

Zakres współpracy: system CMMS

W firmie Eko Okna Sp. z o.o. zrealizowano wdrożenie systemu klasy CMMS – Queris Rejestr Remontów Maszyn, jeszcze w wersji 2.0. Dzięki oprogramowaniu uzyskano lepszą kontrolę nad stanem parku maszynowego i szersze możliwości efektywnego planowania prac remontowo-konserwacyjnych. Umożliwiło to znaczące skrócenie czasu przestojów nieplanowanych wynikających z dotychczasowych awarii, których liczba została ograniczona.

Po opracowaniu nowej wersji systemu CMMS, dział utrzymania ruchu producenta okien został wyposażony w jego najnowszą wersję.

Powróć do listy klientów