Czym jest system MES?

System MES – ciągły monitoring produkcji i wydajności

System MES, czyli Manufacturing Execution System, to inaczej System Realizacji Produkcji. Rozwiązanie klasy MES to system informatyczny, połączony z elementami automatyki, który służy do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych i pozyskiwania informacji o ich stanie oraz jakości. Dane o realizowanej produkcji są zbierane i dostarczane użytkownikowi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska, takie jak nieplanowany przestój, awaria czy spadek wydajności.

Szukasz systemu MES?
Zwiększ wydajność produkcji z naszym rozwiązaniem
Poznaj Queris MES

Jakich informacji dostarcza system MES?

Oprogramowanie MES przetwarza dane gromadzone bezpośrednio z maszyn i prezentuje je za pośrednictwem aplikacji. Na przykładzie systemu Queris MES, do najważniejszych dostarczanych informacji należą:

 • listę zasobów i szczegółowe informacje o każdej maszynie,
 • aktualny stan każdej monitorowanej maszyny (pracuje/nie pracuje),
 • rodzaje i przyczyny ewentualnych przestojów (przerwa, konserwacja, bezczynność, awaria, brak materiału, itp.),
 • wydajność każdej maszyny, linii produkcyjnej i całej produkcji (wskaźnik OEE) – aktualny i historyczny,
 • postęp realizacji zlecenia produkcyjnego i szacowany czas jego zakończenia,
 • kolejkę zadań produkcyjnych, bieżące i planowane obłożenie każdej maszyny, linii i całej produkcji,
 • wydajność pracy operatorów maszyn

oraz cały szereg innych informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania produkcją, które oprócz wyświetlenia w formie liczb, wykresów i diagramów, można również wygenerować jako raporty.

Widok maszyn - system Queris MES
Monitoring produkcji i maszyn w systemie MES. Przykładowy widok z aplikacji systemu Queris MES.

Najważniejsze funkcje i cele

System MES informuje osoby odpowiedzialne za produkcję o jej faktycznym stanie. Dzięki temu możliwe jest przede wszystkim:

 • bieżące śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku,
 • śledzenie informacji o wydajności poszczególnych maszyn, linii, czy całego zakładu oraz bieżące wyliczanie wskaźnika OEE,
 • wykrywanie przestojów i mikroprzestojów, a także rejestrowanie ich przyczyn oraz badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn,
 • planowanie kolejności wykonywania danych zleceń produkcyjnych,
 • zbieranie informacji o wadliwych produktach, a także wsparcie procesów kontroli jakości,
 • elektroniczne przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją,
 • oraz realizację innych zadań (więcej funkcjonalności znajdziesz na stronie Queris MES).

System realizacji produkcji jest nieprzecenionym wsparciem procesów decyzyjnych, obejmujących m.in. planowanie zadań produkcyjnych oraz ich przekazywanie do realizacji. Umiejętne wykorzystanie dostarczanych danych pozwala znacząco poprawić efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych.

Monitoruj produkcję z systemem MES
Zobacz co możesz osiągnąć
Sprawdź szczegóły

Budowa systemu realizacji produkcji (MES)

System realizacji produkcji w praktyce jest połączeniem kilku elementów, za pomocą których zbierane i przetwarzane są informacje wprost z maszyn, a następnie prezentowane w taki sposób, aby były użyteczne dla operatorów maszyn, kierowników produkcji, dyrektorów oraz całego przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy wchodzące w skład systemu MES to:

 • serwer z bazą danych – miejsce, w którym są gromadzone i przetwarzane dane;
 • elementy automatyki – niezbędne do odpowiedniego pozyskiwania danych (np. sterowniki);
 • urządzenia końcowe – umożliwiają komunikację z serwerem oraz maszynami, a także pozwalają na odczytywanie i prezentację danych (np. panele HMI, urządzenia mobilne, komputery, telewizory);
 • oprogramowanie użytkownika – program lub aplikacja z odpowiednim interfejsem umożliwiającym pracownikom odczytywanie, wprowadzanie i przetwarzanie danych (za pomocą urządzeń końcowych).

Praktyczne wykorzystanie systemu MES

Głównym zadaniem systemu MES jest poprawa wydajności produkcji wyłącznie dzięki lepszemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów. Informacje na temat czasu, ilości, czy jakości produkowanych wyrobów, dostarczają użytkownikowi wiedzy o stopniu wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych. Ich interpretacja umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji, pozwalających tak zaplanować zlecenia produkcyjne, aby:

 • zwiększyć efektywność pracy,
 • obniżyć koszty produkcji,
 • skrócić czas cyklu produkcyjnego,
 • wyeliminować zbędne przestoje,
 • zwiększyć dostępność maszyn,
 • poprawić jakość produkcji oraz
 • zwiększyć produktywność parku maszynowego.

W praktyce efekty te osiąga się dzięki współpracy pomiędzy kierownictwem, a operatorami odpowiedzialnymi za należyty przebieg procesów. Oprogramowanie MES usprawnia komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale również człowiek-człowiek. Więcej korzyści płynących z wdrożenia i użytkowania MES można zobaczyć tutaj.

Zobacz jak system MES działa w praktyce

Chcesz zwiększyć wydajność swoich maszyn i produkować więcej tymi samymi zasobami? Zobacz jak to się dzieje w praktyce.

Zobacz jak działa Queris MES
Powrót do bazy wiedzy