Czym jest system MES?

 

System MES – ciągły monitoring produkcji i wydajności

Manufacturing Execution System, to inaczej System Realizacji Produkcji. Rozwiązania klasy MES są technologiami informatycznymi połączonymi z elementami automatyki, które służą do ciągłego monitorowania procesów produkcyjnych i pozyskiwania odpowiednich o nich informacji. Dane o realizowanej produkcji są zbierane i dostarczane użytkownikowi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa staje się natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska.

System MES informuje osoby odpowiedzialne za produkcję o jej faktycznym stanie. Narzędzia tego typu umożliwiają przede wszystkim:

 • bieżące śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku,
 • śledzenie informacji o wydajności poszczególnych maszyn, linii, czy całego zakładu oraz bieżące wyliczanie wskaźnika OEE,
 • wykrywanie przestojów i mikroprzestojów, a także rejestrowanie ich przyczyn oraz badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn,
 • planowanie kolejności wykonywania danych zleceń produkcyjnych,
 • zbieranie informacji o wadliwych produktach, a także wsparcie procesów kontroli jakości,
 • elektroniczne przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją,
 • oraz realizację innych zadań (więcej funkcjonalności znajdziesz tutaj).

Systemy realizacji produkcji są przede wszystkim wsparciem w procesie decyzyjnym obejmującym planowanie zadań produkcyjnych oraz ich przekazywanie do realizacji. Umiejętne wykorzystanie dostarczanych danych pozwala zdecydowanie poprawić efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych.

 

System MES w praktyce – budowa i wykorzystanie

System realizacji produkcji jest w rzeczywistości połączeniem kilku elementów, za pomocą których zbiera i przetwarza się informacje wprost z maszyn, a następnie prezentuje je w taki sposób, aby były użyteczne dla operatorów maszyn, kierowników produkcji, czy całego zakładu. Podstawowe elementy takiego rozwiązania to:

 • serwer z bazą danych – miejsce, w którym są gromadzone i przetwarzane dane;
 • elementy automatyki – niezbędne do odpowiedniego pozyskiwania danych (np. sterowniki);
 • urządzenia końcowe – umożliwiają komunikację z serwerem oraz maszynami, a także pozwalają na odczytywanie i prezentację danych (np. panele HMI, urządzenia mobilne, komputery);
 • oprogramowanie użytkownika – program lub aplikacja z odpowiednim interfejsem umożliwiającym pracownikom odczytywanie, wprowadzanie i przetwarzanie danych (za pomocą urządzeń końcowych).

Głównym zadaniem jakie stawia się przed rozwiązaniami MES jest poprawa wydajności procesów produkcji tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów. Informacje na temat czasu, ilości, czy jakości produkowanych wyrobów dostarczają użytkownikowi wiedzy na temat tego w jakim stopniu wykorzystywane są istniejące moce produkcyjne. Ich interpretacja umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji, pozwalających tak zaplanować zlecenia produkcyjne, aby:

 • zwiększyć efektywność pracy,
 • obniżyć koszty,
 • skrócić czas cyklu produkcyjnego,
 • wyeliminować zbędne przestoje,
 • zwiększyć dostępność maszyn,
 • poprawić jakość produkcji oraz
 • zwiększyć produktywność parku maszynowego.

W praktyce efekty te można osiągnąć dzięki współpracy pomiędzy kierownictwem, a operatorami odpowiedzialnymi za należyty przebieg procesów. Oprogramowanie MES usprawnia komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale również człowiek-człowiek. Więcej korzyści płynących z wdrożenia i użytkowania MES można zobaczyć tutaj.

Powrót do bazy wiedzy