Nowa aktualizacja systemu MES

Aktualizacja systemu Queris MES do wersji 3.51

System Queris MES, znakomicie sprawdzający się w branży spożywczej, został zaktualizowany do wersji 3.51, która poprawiła działanie wybranych funkcji, dedykowanych klientom z branży metalowej.

Przedsiębiorstwa przetwórstwa metali i szeroko pojętej branży metalowej cechują się specyficznym procesem produkcji. Z myślą o klientach działających w tym sektorze rynku przygotowaliśmy aktualizację naszego systemu, która już wkrótce ułatwi zarządzanie produkcją wybranych użytkowników z aktywną usługą wsparcia serwisowego.

Poniżej publikujemy opis wybranych modyfikacji oraz listę najważniejszych zmian.

Najważniejsze zmiany

Ulepszona funkcja zasobów wielozadaniowych

W nowej wersji Queris MES usprawniliśmy ergonomię pracy z systemem poprzez rozwój funkcji zasobów wielozadaniowych.

Aktualizacja funkcji obsługi gniazd produkcyjnych

W wydaniu Queris MES 3.51 ulepszyliśmy obsługę gniazd produkcyjnych. Dzięki zmianom w funkcjach związanych z zarządzaniem produkcją gniazdową poprawi się komfort pracy między innymi w obszarach takich jak:

 • integracja zleceń produkcyjnych na gnieździe,
 • planowanie pracy gniazd na wykresie Gantta,
 • zarządzanie zleceniami przypisanymi do gniazda przez operatora danego stanowiska,
 • rozliczanie zleceń na poziomie gniazda i stanowiska w gnieździe produkcyjnym.

Moduł etykiet

Ponadto rozszerzyliśmy obsługę etykiet produkcyjnych z kodami kreskowymi dzięki rozbudowie modułu etykiet. Od teraz zarządzanie etykietami z bezpośrednio w systemie (tworzenie, przechowywanie, drukowanie czy dystrybucja etykiet wewnętrznych i zewnętrznych dla klienta końcowego) będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Łatwy w obsłudze edytor umożliwia szybkie tworzenie wzorów, automatyczne wypełnianie szablonów czy integrację informacji o zleceniu z kodem kreskowym etykiety, co przyspiesza pracę i ułatwia zachowanie porządku w całej strukturze wykorzystywanych etykiet.

Funkcja ta jest użytecznym wsparciem nie tylko firm z branży metalowej, ale wszystkich klientów stosujących śledzenie wyrobów, czyli podejście traceability.

Inne poprawki i zmiany

Większość pozostałych zmian, które wprowadza aktualizacja 3.51 polega na drobnych modyfikacjach, dopracowaniu i rozwoju według sugestii klientów istniejących funkcjonalności:

 • 35346, 37346 [Desktop] Aktualizacja ustawień instrukcji wpiętych do operacji w procesie jako nieaktywnych (automatyzacja ustawiania, poprawiona walidacja).
 • 34313 Zmiany porządkowe w obszarze licencji część 1.
 • 38457 Zmiany porządkowe w obszarze licencji część 2.
 • 37334 [Desktop] Uruchomienie opcji wskazania dnia oraz godziny do automatycznego planowania zadań co określony czas.
 • 36046 Aktualizacja funkcji automatycznego wstrzymywania lub ukończenia zadania podczas uruchamiania innego zadania.
 • 35649 [WEB] Zmiana nazewnictwa typów dashboardów.
 • 35013 [WEB] Aktualizacja logiki uruchamiania zadań na liście zadań ogólnej.
 • 35515 [WEB] Nowy styl breadcrumb.
 • 35520 [WEB] Poprawka usuwająca problem brakujących znaków na widgetach na dashboardzie.
 • 35100 [WEB ] Edycja komentarza czynności na liście czynności KP.
 • 37303 [WEB] Aktualizacja ustawień filtra na widoku listy zadań zasobu.
 • 38906 [Desktop] Aktualizacja wyświetlania jednostek na widoku kierownika.
 • 38296 [Desktop] Aktualizacja funkcji zasobów wielozadaniowych (uprawnienia).
 • 37333 [WEB] Wyzwalacz czynności kontroli procesu na potwierdzenie produkcji.
 • 38401 [WEB] Aktualizacja ustawień funkcji dzielenia zadań na gnieździe (uprawnienia).
 • 38394 [WEB] Kopiowanie numeru partii na uprawnienie.
 • 38539 Uporządkowanie funkcji uprawnienia gniazda.
 • 37803 [WEB] Raport Zdarzeń Zasobów – okres pobierania danych.
 • 37335 [WEB] Kolumna z ilością planowaną w raporcie rozliczenia komponentów.
 • 37859 [WEB] Raporty – RCP: aktualizacja funkcji przejścia z ogólnego na szczegółowy (nieuwzględnianie ziarnistości).
 • 35475 [WEB] Raport Maszyn – Zmianowy – Dostępność – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35484 [WEB] Raport Maszyn – Produkcji według atrybutów produktu – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35495 [WEB] Raport Maszyn – Widma szczegółowy – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35504 [WEB] Raport Maszyn – Analiza przyczyn przestojów i bezczynności maszyn – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35582 [WEB] Raporty Produktów – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35606 [WEB] Raport zadań nieprodukcyjnych i powiadomienia – dodanie kolumn z godzinami.
 • 37308 [WEB] Ukrycie kolumn „Normatyw TP” w raporcie operatorów okresowym oraz szczegółowym.
 • 34155, 34159, 34157 [WEB] Możliwość wydrukowania etykiety zadania, zlecenia, odpadu oraz zwrotu komponentu z widgetu „Drukuj etykietę”.
 • 37762 [WEB] Widget Drukuj etykietę na dashboardzie zasobu bez zadania.
 • 34868 [WEB] Dodanie możliwości oznaczenia rozliczenia obszaru zadania na widoku rozliczenia zadania.
 • 38292 [WEB] Blokada automatycznego zakańczania zadania w przypadku skonfigurowanego widoku rozliczenia zadania i odwrotnie.
 • 35356 [WEB] Dodanie widgetu do szybkiego tworzenia zadania.
 • 35397 [WEB] Możliwość szybkiego tworzenia zadania na zasobie harmonogramowanym zwykłą kolejką.
 • 35398 [WEB] Możliwość szybkiego tworzenia zadania na zasobie harmonogramowanym szczegółowo.
 • 35357 [WEB] Możliwość oznaczania zadania utworzonego z listy zadań zasobu jako uproszczonego.
 • 37307 [WEB] Możliwość stworzenia zadania dodatkowego za pomocą widgetu z dashboardu zadania oraz zasobu.
 • 37305 [WEB] Dodanie możliwości stworzenia zadania dodatkowego z listy zadań zasobu.
 • 38370 [WEB] Możliwość przeniesienia części zadania na nowy zasób.
 • 37364 [WEB] Aktualizacja wyświetlania zasobów na wykresie Gantta w danym gnieździe.
 • 38354 [WEB] Aktualizacja widoków wykresu Gantta (widok MPS).
 • 37129 [WEB] Kolumna ze statusem integracji na ogólnej liście zadań.
 • 37699 – Ogólna usługa integracyjna/Dedykowana integracja – Logi dla klientów.

Opublikowano

Ostatnia aktualizacja

Przeczytaj więcej aktualności