Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Nowa aktualizacja systemu MES

Aktualizacja systemu Queris MES do wersji 3.51

System Queris MES, znakomicie sprawdzający się w branży spożywczej, został zaktualizowany do wersji 3.51, która poprawiła działanie wybranych funkcji, dedykowanych klientom z branży metalowej.

Przedsiębiorstwa przetwórstwa metali i szeroko pojętej branży metalowej cechują się specyficznym procesem produkcji. Z myślą o klientach działających w tym sektorze rynku przygotowaliśmy aktualizację naszego systemu, która już wkrótce ułatwi zarządzanie produkcją wybranych użytkowników z aktywną usługą wsparcia serwisowego.

Poniżej publikujemy opis wybranych modyfikacji oraz listę najważniejszych zmian.

Najważniejsze zmiany

Ulepszona funkcja zasobów wielozadaniowych

W nowej wersji Queris MES usprawniliśmy ergonomię pracy z systemem poprzez rozwój funkcji zasobów wielozadaniowych.

Aktualizacja funkcji obsługi gniazd produkcyjnych

W wydaniu Queris MES 3.51 ulepszyliśmy obsługę gniazd produkcyjnych. Dzięki zmianom w funkcjach związanych z zarządzaniem produkcją gniazdową poprawi się komfort pracy między innymi w obszarach takich jak:

 • integracja zleceń produkcyjnych na gnieździe,
 • planowanie pracy gniazd na wykresie Gantta,
 • zarządzanie zleceniami przypisanymi do gniazda przez operatora danego stanowiska,
 • rozliczanie zleceń na poziomie gniazda i stanowiska w gnieździe produkcyjnym.

Moduł etykiet

Ponadto rozszerzyliśmy obsługę etykiet produkcyjnych z kodami kreskowymi dzięki rozbudowie modułu etykiet. Od teraz zarządzanie etykietami z bezpośrednio w systemie (tworzenie, przechowywanie, drukowanie czy dystrybucja etykiet wewnętrznych i zewnętrznych dla klienta końcowego) będzie jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Łatwy w obsłudze edytor umożliwia szybkie tworzenie wzorów, automatyczne wypełnianie szablonów czy integrację informacji o zleceniu z kodem kreskowym etykiety, co przyspiesza pracę i ułatwia zachowanie porządku w całej strukturze wykorzystywanych etykiet.

Funkcja ta jest użytecznym wsparciem nie tylko firm z branży metalowej, ale wszystkich klientów stosujących śledzenie wyrobów, czyli podejście traceability.

Inne poprawki i zmiany

Większość pozostałych zmian, które wprowadza aktualizacja 3.51 polega na drobnych modyfikacjach, dopracowaniu i rozwoju według sugestii klientów istniejących funkcjonalności:

 • 35346, 37346 [Desktop] Aktualizacja ustawień instrukcji wpiętych do operacji w procesie jako nieaktywnych (automatyzacja ustawiania, poprawiona walidacja).
 • 34313 Zmiany porządkowe w obszarze licencji część 1.
 • 38457 Zmiany porządkowe w obszarze licencji część 2.
 • 37334 [Desktop] Uruchomienie opcji wskazania dnia oraz godziny do automatycznego planowania zadań co określony czas.
 • 36046 Aktualizacja funkcji automatycznego wstrzymywania lub ukończenia zadania podczas uruchamiania innego zadania.
 • 35649 [WEB] Zmiana nazewnictwa typów dashboardów.
 • 35013 [WEB] Aktualizacja logiki uruchamiania zadań na liście zadań ogólnej.
 • 35515 [WEB] Nowy styl breadcrumb.
 • 35520 [WEB] Poprawka usuwająca problem brakujących znaków na widgetach na dashboardzie.
 • 35100 [WEB ] Edycja komentarza czynności na liście czynności KP.
 • 37303 [WEB] Aktualizacja ustawień filtra na widoku listy zadań zasobu.
 • 38906 [Desktop] Aktualizacja wyświetlania jednostek na widoku kierownika.
 • 38296 [Desktop] Aktualizacja funkcji zasobów wielozadaniowych (uprawnienia).
 • 37333 [WEB] Wyzwalacz czynności kontroli procesu na potwierdzenie produkcji.
 • 38401 [WEB] Aktualizacja ustawień funkcji dzielenia zadań na gnieździe (uprawnienia).
 • 38394 [WEB] Kopiowanie numeru partii na uprawnienie.
 • 38539 Uporządkowanie funkcji uprawnienia gniazda.
 • 37803 [WEB] Raport Zdarzeń Zasobów – okres pobierania danych.
 • 37335 [WEB] Kolumna z ilością planowaną w raporcie rozliczenia komponentów.
 • 37859 [WEB] Raporty – RCP: aktualizacja funkcji przejścia z ogólnego na szczegółowy (nieuwzględnianie ziarnistości).
 • 35475 [WEB] Raport Maszyn – Zmianowy – Dostępność – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35484 [WEB] Raport Maszyn – Produkcji według atrybutów produktu – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35495 [WEB] Raport Maszyn – Widma szczegółowy – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35504 [WEB] Raport Maszyn – Analiza przyczyn przestojów i bezczynności maszyn – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35582 [WEB] Raporty Produktów – dodanie kolumn z godzinami.
 • 35606 [WEB] Raport zadań nieprodukcyjnych i powiadomienia – dodanie kolumn z godzinami.
 • 37308 [WEB] Ukrycie kolumn „Normatyw TP” w raporcie operatorów okresowym oraz szczegółowym.
 • 34155, 34159, 34157 [WEB] Możliwość wydrukowania etykiety zadania, zlecenia, odpadu oraz zwrotu komponentu z widgetu „Drukuj etykietę”.
 • 37762 [WEB] Widget Drukuj etykietę na dashboardzie zasobu bez zadania.
 • 34868 [WEB] Dodanie możliwości oznaczenia rozliczenia obszaru zadania na widoku rozliczenia zadania.
 • 38292 [WEB] Blokada automatycznego zakańczania zadania w przypadku skonfigurowanego widoku rozliczenia zadania i odwrotnie.
 • 35356 [WEB] Dodanie widgetu do szybkiego tworzenia zadania.
 • 35397 [WEB] Możliwość szybkiego tworzenia zadania na zasobie harmonogramowanym zwykłą kolejką.
 • 35398 [WEB] Możliwość szybkiego tworzenia zadania na zasobie harmonogramowanym szczegółowo.
 • 35357 [WEB] Możliwość oznaczania zadania utworzonego z listy zadań zasobu jako uproszczonego.
 • 37307 [WEB] Możliwość stworzenia zadania dodatkowego za pomocą widgetu z dashboardu zadania oraz zasobu.
 • 37305 [WEB] Dodanie możliwości stworzenia zadania dodatkowego z listy zadań zasobu.
 • 38370 [WEB] Możliwość przeniesienia części zadania na nowy zasób.
 • 37364 [WEB] Aktualizacja wyświetlania zasobów na wykresie Gantta w danym gnieździe.
 • 38354 [WEB] Aktualizacja widoków wykresu Gantta (widok MPS).
 • 37129 [WEB] Kolumna ze statusem integracji na ogólnej liście zadań.
 • 37699 – Ogólna usługa integracyjna/Dedykowana integracja – Logi dla klientów.

Opublikowano

Ostatnia aktualizacja

Przeczytaj więcej aktualności

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.