Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Nowa aktualizacja systemu MES

Aktualizacja systemu Queris MES do wersji 3.47

System Queris MES został zaktualizowany do wersji 3.47, która poprawiła działanie wybranych istniejących funkcji i wprowadziła kilka nowości.

Zakończyliśmy prace nad kolejną dużą aktualizacją naszego systemu, która już wkrótce będzie dystrybuowana do wybranych użytkowników z aktywną usługą wsparcia serwisowego. Poniżej publikujemy opis najważniejszych modyfikacji oraz pełną listę wprowadzonych zmian.

Nowy moduł wizualizacji danych na ekranach przemysłowych

Wydanie 3.47 to przede wszystkim zupełnie nowy rozszerzony moduł wizualizacji, umozliwiający tworzenie dowolnych wizualizacji na dużych ekranach przemysłowych umieszczanych na hali, w biurach czy control roomach, bez konieczności angażowania w tę czynność developerów.

Dzięki tej funkcji można łatwo i szybko opracować widoki dedykowane poszczególnym komórkom organizacyjnym, na przykład:

 • widok ekranu dla działu kontroli jakości,
 • widok ekranu dla logistyka,
 • widok ekranu dla brygadzisty,
 • widok ekranu dla technologa

oraz inne wizualizacje danych, które będą prezentowały informacje dostarczane przez Queris MES.

Ponadto wizualizacje mogą być zasilane danymi z dowolnych innych systemów (CMMS, ERP, WMS, itp.), dzięki łatwej integracji, aby prezentować wszystkie niezbędne dla danej sytuacji informacje.

Gniazda produkcyjne

Nowe wydanie Queris MES 3.47 wprowadza również udoskonaloną obsługę gniazd produkcyjnych, dzięki której system może z większą efektywnością monitorować produkcję rozliczaną nie według poszczególnych maszyn, lecz gniazd (jobshop). Wraz z tą funkcją wprowadziliśmy nowe możliwości integracji i komunikacji naszego rozwiązania z innymi systemami używanymi w tym typie produkcji.

Dodatkowo nowa funkcja obsługi gniazd umożliwia pełne harmonogramowanie ich pracy w systemie MES, bez konieczności wykorzystywania do tego innych narzędzi.

Inne poprawki i zmiany

Większość pozostałych zmian, które wprowadza aktualizacja 3.47 polega na modyfikacji, dopracowaniu i rozwoju istniejących funkcjonalności:

 • 12859, 12860, 12864, 12857, 15310, 12853, 12852, 15311, 23202 – [Desktop] Finalizacja funkcjonalności konfiguracji schematów.
 • 23713, 23702, 23718 – [Desktop] Wyeksponowanie schematów zużycia i produkcji.
 • 12869 – [Desktop] Zabezpieczenie usuwania schematu produkcji z przypisanym produktem/grupą dla uruchomionego zadania.
 • 22969, 22849, 22843, 22842, 22845 – [Desktop] Finalizacja funkcji instrukcji.
 • 22695, 22696, 22605, 23873, 22796, 22779, 22605, 22607 – [WEB] Gniazdo produkcyjne – lista zadań gniazda produkcyjnego.
 • 22608, 22770, 22770, 22606 – [WEB] Gniazdo produkcyjne – lista zadań zasobu.
 • 14214 – [WEB] Obsługa gniazda produkcyjnego na wykresie Gantta.
 • 22973, 22972, 22975 – [WEB] Funkcja potwierdzenia produkcji w widgetach.
 • 23564, 23527, 23678, 23679, 23681, 23682, 23569  – [Desktop] [WEB] Funkcja potwierdzania ilości na listach.
 • 23826, 23828, 23826, 23828 – [WEB] Konfiguracje widgetów z ilościami.
 • 24285, 24287, 24293 – [WEB] Prezentacja rezultatów operacji na widgetach.
 • 23224, 23016, 23773, 23869, 23773, 23486 – [WEB] Nowy typ dashboardu wizualizacji zasobu.
 • 23018, 23172, 23019, 23015 – [WEB] Dashboard zasobu bez uruchomionego zadania.
 • 23440 – [WEB] Zmiana sposobu wybierania dashboardu alternatywnego na szufladę.
 • 23017 – [WEB] Szybki sposób przełączania się na dashboard alternatywny za pomocą strzałek nawigacyjnych.
 • 22865 – [WEB] Informacja o typie harmonogramowania gniazda produkcyjnego.
 • 15555 – [WEB] Podgląd załączników parametrów dla czynności w statusie innym niż „w realizacji”  na liście czynności laboranta.
 • 23613 – [WEB] Wyeksponowanie poprawnych użytkowników w zakładce „Zamiany statusów” na widoku szczegółów czynności kontroli procesu.
 • 23772 – [WEB] Pokazanie kolumny z rozdzielczością na widoku listy dashboardów.
 • 14242 – [Queris.API] Mapowanie zasobów w Queris.API.
 • 14222 – [Queris.API] Funkcja ustawiania procesu jako domyślny poprzez Queris.API.
 • 14229 – [Queris.API] Funkcja ustawiania procesu jako aktywny poprzez Queris.API.
 • 23621 – [Queris.API] Funkcja dodawania zlecenia z eksplozją oraz podanie IdExternal procesów z których eksplozja ma korzystać poprzez Queris.API.
 • 23617 – [Queris.API] Funkcja podania IdExternal procesu podczas dodawania oraz edycji poprzez Queris.API.
 • 23619 – [Queris.API] Funkcja dodania oraz edycji procesu w uproszczonej wersji poprzez Queris.API.
 • 14032 – [WEB] Wprowadzenie funkcji Anulowania podczas autoryzacji zakończenia kontroli.
 • 22810 – [WEB] Prezentacja załączników z czynności w widoku szczegółów czynności.
 • 13476 – [Desktop] Dodanie nazwy produktu do eksplozji zlecenia.
 • 12117 – [Desktop] Poprawki funkcji Atrybuty w aplikacji WPF.
 • 14019 – [Desktop] Wprowadzenie Walidacji w generatorze kalendarza WPF.
 • 15338 – [Desktop] Wprowadzenie zlecenia w jednostce alternatywnej.
 • 23211 – [Desktop] Poprawne zaznaczanie elementów-rodziców w uprawnieniach do struktury zakładu.
 • 23189 – [WEB] Rozbudowa konfiguracji widoczności atrybutów o obszar etykiet.
 • 23801 – [WEB] Uwzględnienie zasobu w formie powiadomienia E-MAIL.
 • 13035 – [WEB] Prezentacja wskaźnika „Plan vs wykonanie” na raporcie okresowym produkcji.
 • 23871 – [WEB] Prezentacja czasu „Tp” w obszarze zadania w widoku wykresu Gantta.
 • 23872 – [WEB] Prezentacja czasu „Tp” na liście zadań w widoku wykresu Gantta.
 • 22844 – [Desktop] Walidacja poprawności procesu z instrukcjami.
 • 23796 – [WEB] Dodanie ikony do przyczyny blokującej.
 • 24283 – [WEB] Dodanie kolumny z rezultatem operacji na widoku listy zadań zasobu.
 • 23862 – [WEB] Rozbudowa konfiguracji widoczności atrybutów o obszar generatora numerów.
 • 14780 – [WEB] Prezentacja potwierdzeń produkcji z deklaracji zagregowanych do numerów partii w widoku zużycia komponentów.

Opublikowano

Ostatnia aktualizacja

Przeczytaj więcej aktualności

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.