Regulamin newslettera

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Queris Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr KRS 0000207108, REGON 278252743 oraz NIP 498-018-36-60.
 3. Kontakt elektroniczny z Queris Sp. z o.o. można nawiązać poprzez adres e-mail: queris@queris.pl.
 4. Queris Sp. z o.o. świadczy usługę Newsletter polegającą na wysyłce wiadomości elektronicznych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Usługa jest bezpłatna.
 6. Newsletter zawiera informacje związane z bieżącą działalnością Queris Sp. z o.o., powiadomienia o nowych wpisach na Blogu oraz może zawierać także inne treści o charakterze informacji handlowych.
 7. Zamówienie usługi następuje poprzez:
  1. poprawne wypełnienie formularza zapisu, w tym podanie wymaganych danych osobowych;
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych i akceptację niniejszego Regulaminu;
  3. zapis z użyciem przycisku „Zapisz mnie!”.
 8. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi.
 9. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji usługi jest Queris Sp. z o.o.
 10. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter. Rezygnacji można dokonać na dwa sposoby:
  1. Klikając w odpowiedni link typu „opt-out”, umieszczany w każdej wysyłanej wiadomości;
  2. Zgłaszając swoje żądanie na adres marketing@queris.pl z podaniem danych, których to żądanie dotyczy.
 11. Queris Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.