Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem i Utrzymaniem Ruchu

29 kwietnia 2019

W dniu 19.03.2019 formalnie zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu.
Misją Stowarzyszenia jest wzmocnienie roli kadry menedżersko-inżynierskiej w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Queris jest jednym z członków założycieli tej organizacji. Od samego początku uczestniczyliśmy w licznych mniej lub bardziej formalnych spotkaniach i rozmowach zamierzających do powołania grupy inicjatywnej oraz wykreowania koncepcji organizacyjnej i wizerunkowej Stowarzyszenia. Jest to wartościowa i niezwykle potrzebna inicjatyw, która już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia będą systematycznie publikowane na stronie internetowej PAMMS zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Przejrzyj inne nasze porady na blogu

Zobacz więcej wpisów

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację firma QUERIS Sp. z o.o. udostępnia możliwość przeprowadzania prezentacji handlowych, technicznych oraz wdrożeń i szkoleń z zakresu oprogramowania QUERIS CMMS i QUERIS MES w formie zdalnej z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi do video-konferencji. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu sales@queris.pl lub queris@queris.pl