Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Jakie rodzaje produkcji można obsługiwać za pomocą systemu MES?

Systemy MES stały się powszechnym elementem środowiska produkcyjnego. Każdy producent dążący do ciągłej optymalizacji procesów wytwarzania korzysta z tego typu narzędzi. Jednakże mają swoją specyfikę i mimo że wspierają różne strategie produkcji, nie są dla każdego.

Systemy MES a wielkość produkcji

Systemy informatycznego wsparcia realizacji produkcji zostały stworzone z myślą o lepszej organizacji i zwiększaniu wydajności procesów produkcyjnych.

Wśród wielu osób, a nawet w przekazach medialnych dość powszechne jest przekonanie, że są to narzędzia dla dużych zakładów, nastawionych na produkcję masową. Jednak w praktyce z powodzeniem wspierają one zarządzanie produkcją zarówno wielkoseryjną, jak i małoseryjną, a nawet jednostkową.

MES w produkcji wielkoseryjnej

Można powiedzieć, że system MES w zakładzie specjalizującym się w produkcji masowej czy wielkoseryjnej jest czymś naturalnym.

Jego wykorzystywanie jest ściśle powiązane z realizacją dwóch celów nadrzędnych, do których zaliczamy:

Nawet niewielkie zmiany w pracy pojedynczych maszyn i ich wydajności mogą mieć olbrzymi wpływ na uzyskiwany wynik końcowy. Dlatego eliminacja nawet najmniejszych przestojów ma duży wpływ na globalną wydajność, a te identyfikuje się właśnie poprzez ciągły monitoring maszyn w systemie MES.

Im większa skala produkcji, tym większe oszczędności i większa poprawa wydajności.

Cel nadrzędny

Wykorzystanie systemu MES w przypadku strategii wielkoseryjnych ma na celu produkowanie jak największych ilości wyrobów za pomocą posiadanych zasobów.

MES w produkcji małoseryjnej i jednostkowej

Niektóre współczesne systemy zarządzania produkcją, takie jak nasz system Queris MES, posiadają także funkcje umożliwiające wymierną optymalizację procesów w przypadku produkcji małoseryjnej i jednostkowej.

Jednak ich rola, a także pożądane korzyści, których oczekuje się w tym przypadku są zupełnie inne niż w produkcji wielkoseryjnej. Od systemu MES w realizacji małych zleceń oczekuje się przede wszystkim:

Przepływ i rejestracja zużycia surowców oraz bieżąca kontrola procesów są znacznie ważniejsze niż maksymalne wykorzystanie parku maszynowego. Czas zaoszczędzony na poszukiwaniu komponentów do produkcji zwiększa wydajność o wiele bardziej niż pilnowanie maksymalnego obłożenia maszyn.

Cel nadrzędny

Kluczowym celem w produkcji małoseryjnej jest zarządzanie produkcją w toku oraz zmniejszenie współczynnika MLT (manufacturing lead time), czyli maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na produkt przez klienta.

Ogólny cel wykorzystania systemu MES

Bez względu na to jak duża jest produkcja, a także jakie serie produkcyjne przeważają w danym zakładzie, cel wdrożenia systemu MES zawsze jest ten sam:

maksymalizacja wydajności produkcji, aby produkować więcej w tym samym czasie i przy użyciu tych samych zasobów.

System MES a różne typy produkcji

Podobnie jak długość i wielkość serii, tak i typ produkcji również ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje system realizacji produkcji w danym zakładzie. Nieco inaczej będzie wykorzystywany w przypadku produkcji na magazyn (MTS), a inaczej w przypadku montażu (ATO).

Jednakże cel będzie ten sam: zwiększenie wydajności oraz efektywna organizacja całego procesu wytwarzania.

MTS (Make to Stock) – produkcja na magazyn

Produkcja MTS (Make to Stock) zakłada wytwarzanie produktów bez zlecenia zewnętrznego klienta, przeznaczonych do składowania na magazynie. Celem jest budowanie stanów magazynowych oraz utrzymywanie ich na zdefiniowanym poziomie, określonym na podstawie trendów i historycznych danych.

Strategię tę stosuje się w przypadku, gdy wiemy, że dany produkt będzie się sprzedawał i chcemy maksymalnie skrócić czas oczekiwania klienta na wyrób gotowy. W przypadku produkcji MTS zwykle występują długie lub bardzo długie serie produkcyjne, ale nie wyklucza to także krótkich serii uzupełniających stany.

Queris MES obsługuje elastyczne planowanie i nadzorowania produkcji oraz analizę historycznego obłożenia maszyn. Pomaga szybciej uzyskać i utrzymywać pożądany stan magazynowy wyrobów gotowych.

Ponadto zakłady realizujące produkcję w trybie MTS ze wsparciem systemu MES są w stanie znacznie efektywniej prowadzić sprzedaż, ponieważ osoby za nią odpowiedzialne mają do dyspozycji realną informację nie tylko o aktualnych stanach produktów gotowych, ale także o tym w jakim czasie zostaną one uzupełnione (monitoring czasu realizacji produkcji) czy zwiększone. Bez takiego narzędzia dział handlowy może bazować tylko i wyłącznie na stanach bieżących.

System MES w produkcji typu MTS optymalizuje:

ATO (Assembly to Order) – montaż na zamówienie

Produkcja typu ATO to tak zwany montaż na zamówienie. W podejściu tym poszczególne elementy produktu końcowego wytwarza się w trybie MTS, aby utrzymywać ich określony stan magazynowy, ale montaż w kompletny produkt następuje dopiero po wpłynięciu zamówienia zewnętrznego. Przyczyną tego jest fakt, że wyrób gotowy może mieć różną konfigurację tych samych komponentów.

Podejście ATO posiada także swoją odmianę FTO (Finish to Order), która zakłada niewielkie rozróżnienie produktów końcowych, na przykład pod względem koloru, dodatkowych funkcji, wykończenia, itp.

Rozwiązanie MES w produkcji typu ATO pomaga zwiększać wydajność procesów szczególnie poprzez:

MTO (Make to Order) – produkcja na zamówienie

Produkcja MTO to typowe wytwarzanie od początku do końca pod konkretnego klienta i na podstawie konkretnego zamówienia. Najważniejszym optymalizowanym aspektem jest maksymalne skrócenie czasu realizacji zlecenia (współczynnik MLT).

Oprócz tego System MES w produkcji typu MTO, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, zwiększa wydajność produkcji dzięki:

Aby takie wsparcie było możliwe należy zadbać o to, żeby w systemie zostały zmierzone i zdefiniowane normy wydajnościowe dla indeksów w poszczególnych operacjach. Można je wtedy monitorować i weryfikować, a system poinformuje automatycznie, gdy zostaną przekroczone.

Systemowe wsparcie różnych typów produkcji

Jak widać, systemy realizacji produkcji mogą dzisiaj wspierać działalność zakładów znacznie szerzej niż tylko poprzez monitorowanie wydajności maszyn w produkcji masowej. Nasz system Queris MES dzięki nowoczesnym funkcjom realnie wspiera również inne typy produkcji, które wcale nie muszą charakteryzować się długimi seriami i wytwarzaniem dużych ilości identycznych wyrobów.

MES dopasowany do produkcji

Zobacz jak nasze rozwiązanie dopasuje się do Twojego typu produkcji. Bezpłatna prezentacja.

Kontakt optymalizacja produkcji

Poznaj MES dopasowany do Twojego typu produkcji

Odkryj wszystkie możliwości naszego rozwiązania i umów jego bezpłatną prezentację.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.