Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Czym jest autonomiczne utrzymanie ruchu?

Osiąganie coraz lepszych wyników w obszarze produkcji i utrzymania ruchu wymaga ciągłego doskonalenia procesów i efektywniejszej pracy. Pomagają w tym różnego rodzaju metody, narzędzia, także informatyczne, ale i odpowiednia organizacja pracy. Jednym z bardziej docenianych przez praktyków podejść jest autonomiczne utrzymanie ruchu.

Na czym polega autonomiczne utrzymanie ruchu?

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów TPM, angażującym całą załogę produkcji w efektywne wykorzystywanie i konserwację maszyn. Polega ono na przeniesieniu najprostszych prac i czynności związanych z utrzymaniem technicznym urządzeń z działu utrzymania ruchu na operatorów.

Warunkiem sprawnej realizacji autonomicznego UR jest jednak dokładne poznanie obsługiwanej maszyny, znajomość jej działania i podstaw konstrukcji. Dzięki temu to operatorzy, a nie mechanicy z działu utrzymania ruchu, mogą zajmować się takimi czynnościami jak na przykład:

Autonomiczne utrzymanie ruchu w TPM
Autonomiczne utrzymanie ruchu jest częścią TPM.

Podejście to wiąże się oczywiście z poszerzeniem zakresu obowiązków operatorów, ale dzięki temu mogą oni być bardziej zaangażowani w pracę. Warto też doceniać w takich przypadkach pracę zespołową i wzajemną pomoc przy wykonywaniu nowych obowiązków. Wdrożenie autonomicznego UR może nie być proste, gdyż wiąże się z koniecznością wprowadzenia większej odpowiedzialności wśród pracowników, jednak jego udana realizacja przynosi firmom wiele korzyści.

4 korzyści autonomicznego utrzymania ruchu

Oszczędność czasu

Do zalet omawianego podejścia możemy zaliczyć przede wszystkim ogromne oszczędności czasu. Proste, regularne czynności przeniesione na operatorów nie obciążają już mechaników, więc na ich wykonanie nie trzeba długo czekać. Stan maszyn jest kontrolowany na bieżąco przez co możliwe staje się również szybsze zgłaszanie poważniejszych usterek. Skróceniu ulega jednocześnie czas reakcji na takie zgłoszenia, dzięki czemu maszyna jest szybciej przywracana do normalnej pracy.

Zwiększona wydajność produkcji

Kolejnym efektem jest wyższa wydajność pracy. Poprawie ulegają podstawowe wskaźniki takie jak OEE oraz MTBF i MTTR. Operatorzy są w stanie realizować zlecenia produkcyjne w krótszym terminie, co bezpośrednio przekłada się na zyski firmy.

Delegacja zadań

Odciążenie z drobnych prac zostanie docenione również przez kierownictwo utrzymania ruchu i samych mechaników. Więcej czasu będą mogli wykorzystać na dokładniejsze przeprowadzanie poważniejszych napraw. Brak pośpiechu i ciągłego zabiegania sprzyja osiąganiu lepszych wyników i precyzyjniejszej pracy, której efekty będą mogły utrzymywać się znacznie dłużej.

Mniej poważnych awarii

Ze względu na wczesne wykrywanie symptomów nieprawidłowej pracy możliwe stanie się ograniczenie liczby poważnych uszkodzeń. Szybsza diagnostyka i reakcja może uchronić produkcję przed długotrwałymi przestojami, związanymi z większymi naprawami.

Czy warto wdrażać autonomiczne UR?

Autonomiczne utrzymanie ruchu wymaga od operatorów większego zaangażowania w pracę, ale dzięki temu cała produkcja funkcjonuje znacznie lepiej i możliwe jest osiąganie lepszych wyników. Każdy chciałby mieć w firmie pracowników, którzy w porę powiadomią o negatywnych zjawiskach i pomogą uniknąć związanych z nimi wysokich kosztów. Nic więc dziwnego, że firmy chętnie wprowadzają to podejście w życie, gdyż pozwala ono cieszyć się lepszą eksploatacją i wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Autonomiczne UR jak najbardziej warto wdrażać, bo nie wymaga ono wielkich nakładów, a prawidłowo realizowane przynosi duże korzyści.

Wypróbuj system CMMS

Przetestuj za darmo i wprowadź go do swojego działu utrzymania ruchu.

Kontakt optymalizacja produkcji

Chcesz usprawnić utrzymanie ruchu?

Pomożemy Ci w tym. Z naszym wsparciem szybko osiągniesz zamierzone korzyści.

Napisz do nas, opisując krótko swoją sytuację

Wypełnienie i wysłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu obsługi przesłanego zapytania zgodnie z naszą polityką prywatności.

lub skontaktuj się bezpośrednio

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.